Avaleht      Kontakt      Teejuht      Sihtasutus      Teenused      Uudised      Toetajad      Galerii
SIHTASUTUS > DOKUMENDID > SA ÜLDISED DOKUMENDID


Kvaliteedisüsteemi käsiraamat
Sihtasutuse Taheva Sanatoorium hankekord
Sihtasutuse Taheva Sanatoorium raamatupidamise sise-eeskirjad
SA Taheva Sanatooriumi sisehindamise läbiviimise kord
RAVIMITE HOIDMISE, SÄILITAMISE NING KÄITLEMISE JUHEND SIHTASUTUSES TAHEVA SANATOORIUM
SOTSIAALALA TÖÖTAJA EETIKAKOODEKS
SA TAHEVA SANATOORIUMI ASJAAJAMISKORD
Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi ametiautode ja isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kord
SA Taheva Sanatooriumi ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord
SA Taheva Sanatooriumi töökeskkonna riskianalüüs
SA Taheva Sanatooriumi aastaplaani koostamise juhend
JUHEND SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM TÖÖTAJATELE KRIISI ENNETAMISEKS JA KRIISIS KÄITUMISEKS
SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM TÖÖKORRALDUSE REEGLID
SA Taheva Sanatooriumi füüsilist, vaimset ja majanduslikku turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, reageerimise ja juhtumist teavitamise juhend
SA Taheva Sanatooriumi isikuandmete töötlemise põhimõtted
Ettepanekute ja kaebuste leht
Ettepanekute ja kaebuste leht doc. fail
Sihtasutuse Taheva Sanatoorium stiiliraamat
Arenguvestluste läbiviimise kord Sihtasutuses Taheva Sanatoorium
    TAGASI

© SA Taheva Sanatoorium
    www.sats.ee