Avaleht      Kontakt      Teejuht      Sihtasutus      Teenused      Uudised      Toetajad      Galerii
SIHTASUTUS > VABAD TÖÖKOHAD
Sihtasutus Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda 1,0 kohaga peakokka.  Peakoka ülesandeks on nõuetekohaselt korraldada umbes 130 inimese toitlustamine ja tagada õigusaktides sätestatud valdkondlike nõuete täitmine. Peakokk koostab oma töövaldkonda kuuluvad dokumendid ja suhtleb järelevalvet tegevate asutustega, kasutab tööks vajalikke arvutiprogramme (sh ANC), valmistab toitu (0,6 kohamäära ulatuses). Peakoka alluvuses töötavad kokad.

Sobiv peakoka kandidaat peab olema täpne ja korrektne, töökas, motiveeritud enesetäiendamiseks, meeskonnatöötaja.

Töökoht asub Tsirgumäe külas Valga vallas.

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 31.01.2018 aadressile tahevasanatoorium@hot.ee. Palume kandideerimisdokumentide esitamisel välja tuua palgasoov.

Küsimused ja info telefonil  517 8470või aadressil tahevasanatoorium@hot.ee.SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada erihoolekande  teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja  arendada tema tegevusvõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 22.01.2018SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat.

Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada erihoolekande  teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja  arendada tema tegevusvõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 19.03.2017SA Taheva Sanatooriumi otsib oma meeskonda kokka. Kokk korraldab klientide nõuetele vastavat toitlustamisi; peab toidul olijate arvestust, esitab õigeaegselt menüülehed, tagab toidublokile esitatud nõuete kohase hügieeni ning tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise ja nõuetele vastava kvaliteedi ja kvantiteedi.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat.

Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 31.10.2016SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada ööpäevaringse erihoolekande  teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja  arendada tema tegevusvõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 31.10.2016SA Taheva Sanatooriumi otsib oma meeskonda kokka. Kokk korraldab klientide nõuetele vastavat toitlustamisi; peab toidul olijate arvestust, esitab õigeaegselt menüülehed, tagab toidublokile esitatud nõuete kohase hügieeni ning tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise ja nõuetele vastava kvaliteedi ja kvantiteedi.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 31.10.2016SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat.

Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 05.08.2016SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada töötamise toetamise teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kujundada kliendi tööoskusi ja arendada tema töövõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 05.08.2016SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat Kalliküla osakonda.

Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee.Kandideerimise tähtaeg 11.06.2016SA Taheva Sanatoorium pakub tööd hooldustöötajale, kelle tööülesanneteks on eakate inimeste hooldamine.
Sobiv kandidaat väärtustab kõrgelt meeskonnatööd, on hea ja avatud suhtleja, vastutus- ja kohusetundega, salliv, lahenduskeskse hoiakuga, positiivne, soovib töötada erivajadustega inimestega. Valmisolek peab olema enesetäiendamiseks, õppimiseks. CV saata e-postile tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 11.06.2016.SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajatele, kelle tööülesanneteks on arendada kogukonnas elamise teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kujundada kliendi tööoskusi ja arendada tema töövõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. Sobiv kandidaat väärtustab kõrgelt meeskonnatööd, on hea ja avatud suhtleja, vastutus- ja kohusetundega, salliv, lahenduskeskse hoiakuga, positiivne, soovib töötada erivajadustega inimestega. Valmisolek peab olema enesetäiendamiseks, õppimiseks. CV saata e-postile tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 05.06.2016.

     TAGASI

© SA Taheva Sanatoorium
    www.sats.ee