Avaleht      Kontakt      Teejuht      Sihtasutus      Teenused      Uudised      Toetajad      Galerii
UUDISED Uudis lisatud: 2018-08-02 09:39:41

X VALGA RAHVUSVAHELINE MILITAARAJALOO FESTIVAL

Asenduskodu kasvandikud ning kasvatajad külastasid 28.07.2018 sõjameeste marssi, näidislahingut "Eesti 1944" ning kontserti "Tähed Militaartaevas".

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon (SA VIKP) võimaldas tasuta kahel kasvatajal ning kuuel kasvandikul osaleda kontserdil "Tähed Militaartaevas" .

Asenduskodu kasvandikud ja kasvatajad tänavad SA VIKP-i !

 

 

VALGA RAHVUSVAHELINE MILITAARAJALOO FESTIVAL

 Uudis lisatud: 2018-02-01 15:46:44

Sihtasutus Taheva Sanatoorium sõlmis hanke "Peremajade ehitus" (viitenumber riigihangete registris 190508) tulemusel töövõtulepingu ühispakkujatega OÜ A.K.Montage (10911493) ja OÜ ELEKTROMAN (10532560). Sanatooriumi kinnistul rekonstrueeritakse kaks maja asenduskodu peremajadeks. Tööd peaksid lõppema hiljemalt 31.07.2018. Tööde kogumaksumuseks on  247 108,40 eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras. Täiendavalt on arvestatud tellija reserviga ettenägematuteks ehituskuludeks 3% ulatuses. Sihtasutus finantseerib ehitust osaliselt laenu abil. 200 000 eurot ehituseks eraldas sihtasutusele Taheva vald.


 Uudis lisatud: 2018-01-08 10:19:53

SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada erihoolekande  teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja  arendada tema tegevusvõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 22.01.2018


 Uudis lisatud: 2018-01-08 10:19:32

Sihtasutus Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda 1,0 kohaga peakokka.  Peakoka ülesandeks on nõuetekohaselt korraldada umbes 130 inimese toitlustamine ja tagada õigusaktides sätestatud valdkondlike nõuete täitmine. Peakokk koostab oma töövaldkonda kuuluvad dokumendid ja suhtleb järelevalvet tegevate asutustega, kasutab tööks vajalikke arvutiprogramme (sh ANC), valmistab toitu (0,6 kohamäära ulatuses). Peakoka alluvuses töötavad kokad.

Sobiv peakoka kandidaat peab olema täpne ja korrektne, töökas, motiveeritud enesetäiendamiseks, meeskonnatöötaja.

Töökoht asub Tsirgumäe külas Valga vallas.

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 31.01.2018 aadressile tahevasanatoorium@hot.ee. Palume kandideerimisdokumentide esitamisel välja tuua palgasoov.

Küsimused ja info telefonil  517 8470või aadressil tahevasanatoorium@hot.ee.


 Uudis lisatud: 2017-09-22 12:21:06

TERVISLIKUMA ELU POOLE  -TOIT OMA AIAST JA METSAST!
ÕPITUBA 28.09.2017 09:00 - 15:00 SA Taheva Sanatoorium päevakeskuses (info: 526 3407). 
Õpime koos, kuidas köögiviljast teha tervislikke salateid ja kooke ning marjadest kommi.


Lisamaterjal:
Sügisannid - maitsvad võimalused tervise heaks.

 Uudis lisatud: 2017-08-29 15:29:40

Sihtasutus Taheva Sanatoorium kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke „Peremajade ehitus“. Hanke viitenumber riigihangete registris on 190508. Sanatooriumi kinnistul kavandatakse 2018. aastal kahe hoone ümberehitust asenduskodu peremajadeks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.09.2017 kell 10.00.


 Uudis lisatud: 2017-07-24 12:22:29

TAHEVA VALLA KÜLADEPÄEV TOIMUB 05.08.2017 ALGUSEGA KELL 12.00 KALDAVERE TURISMITALUS

KORKUNA KÜLAS


Lisamaterjal:
KÜLADEPÄEVA KUULUTUS

 Uudis lisatud: 2017-07-21 12:11:50

Turvalisuse koolitus Taheva Sanatooriumis

Sihtasutus Taheva Sanatoorium sai toetuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlikust toetusvoorust, et viia läbi erivajadustega inimestele suunatud 8tunnine koolitus. Koolitus toimus 12. juulil ja selle viis läbi Tõnu Jürgenson omanimelisest matkaklubist. Õppeprogrammi läbis 30 huvilist ning mitu sihtasutuse töötajat. Koolituspäevale olid oodatud nii sihtasutuse kliendid kui külarahvas.

Päeva keskne küsimus oli, kuidas looduses turvaliselt toime tulla. Tõnu Jürgenson jagas hulgaliselt sellekohaseid praktilisi teadmisi. Õppepäeva algas lakkamatu vihmahoo tõttu küll tubastes tingimustes, aga juba peale esimest tundi ilm selgines ja nõnda jätkati juba looduses.

Peamine õnnetus, mis inimesega metsas võib juhtuda, on eksimine. Taheva vald on väga hõreda asustusega ning metsarikas, lausa üle 60% valla territooriumist on metsaga kaetud. Inimesed liiguvad pikki vahemaid nii maanteedel kui metsas ja jalgratastega ning jalgsi. Erivajadustega inimene võib kergelt segadusse sattuda, kaotada orientiiri, unustada oma liikumise eesmärgi ja põhjuse, kaotada side kaaslastega vms.

Jürgenson õpetaski, kuidas eksimist vältida ja ka seda, kuidas eksinuna olukorrast edukalt välja tulla. Ilmakaarte määramisel on abimeesteks sipelgapesad ja puud, mille sammaldunud pool näitab põhjasuunda. Kuivanud lehest ja nõelast saab teha kompassi. Reeglina iga metsatee viib lõpuks välja kruusateele, kus mõni auto ikka liigub, ole ainult julge ja palu abi. Koolitusel osalenud said teada, kuidas metsas riietuda nii et ei külmetaks ja putukad ei piinaks. Samuti seda, mida teha siis, kui rästik hammustab või kui kohtad karu, ilvest või hunti. Koolitusel osalejad proovisid liikuda õiges suunas abimeheks kuivanud puu ja õige käehoiak. Praktilised ülesanded polnudki nii lihtsad nagu esialgu paistsid.

Peamine tarkus, mida Jürgenson jagab ja millele ta pühendab oma elu, on looduse hindamine ja hoidmine. Kuulajad said näiteks teada, kui piinarikas surm ootab lindu või looma, kes sööb ära inimese poolt metsa jäetud kilepakendi. Samuti jõudis osalejateni, kui tähtis on metsast ära tuua kõik see, mida me sinna viime.

Kogenud looduskoolitaja Tõnu Jürgenson veedab looduse keskel suurema osa oma ajast, igal aastal koguneb tal matkapäevikusse 170–180 ööpäeva.

Matkainstruktoril oli koolitusel osalenud sihtasutuse töötaja Annet Kaganovitši sõnul rääkida palju huvitavat loodusest Eestis ja väljaspool. Jürgenson rõhutas, et õnn on elada paigas, kus mets vaatab uksest sisse, kus saab liikuda mööda imelisi matkaradu ning puhata korrastatud lõkke-ja telkimiskohtadel. Väga paljud inimesed maailmas elavad betooni keskel ja pole kordagi näinud metsa ega kuulnud kevadist linnulaulu.

Koolitusel osalenud jäid õppepäevaga väga rahule ning uusi ja ülekorratud teadmisi ning oskusi kavatsetakse igapäevaelus kasutada.

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru eesmärk oli kaasa aidata sellise ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele. Sihtasutuse Taheva Sanatoorium projekt „Taheva kogukonna turvaline toimetulek“ toetas nende eesmärkide saavutamist ning taoliste õppepäevade korraldamist planeeritakse tulevikuski.


Lisamaterjal:
FOTO 3
FOTO 2
FOTO 1

 Uudis lisatud: 2017-07-21 12:05:02

PARIMA TAHEVAMAISE MAITSE VALIMINE!

TOIMUB TAHEVA VALLA KÜLADE PÄEVAL 05.07.2017 ALGUSEGA KELL 16.00 KALDAVERE TURISMITALUS KORKUNA KÜLAS.


Lisamaterjal:
TAHEVA MAITSE KUULUTUS

 Uudis lisatud: 2017-07-10 10:30:04

Sihtasutus Taheva Sanatoorium ootab eakaid ja erivajadustega inimesi 12. juulil algusega kell 9.00 Tsirgumäe külla Taheva Sanatooriumi territooriumile turvalisuse koolitusele.

Koolituse teemad: turvalisus looduses liikujale, kuidas tagada ohutus, kuidas ennetada potentsiaalsete probleemide teket, enim levinud komplikatsioonid ja nende lahendamine, komplikatsioonide/õnnetuste tekkemehhanismide analüüs, matkatarkused/looduses toimetulekuoskused looduses liikujale neljal erineval aastaajal.

 Koolituse viib läbi Tõnu Jürgensoni Matkaklubi.

 

Oma osalemissoovist anna teada Janika Ploomile telefonil 517 8470 või

e-posti aadressil tahevasanatoorium@hot.ee.

 


Lisamaterjal:
Turvalisuse koolitus

 Uudis lisatud: 2017-07-10 10:22:31

VHK keelpilliorkestri suvekontsertid.

 

VHK keelpilliorkestri suvekontserdid Lõuna-Eestis

3.august kell 19 Mõniste rahvamaja

4.august kell 13 Taheva Sanatoorium

4.august kell 16 Ruusmäe rahvamaja

4.august kell 19 Misso rahvamaja

5.august kell 16 Lasva rahvamaja

5.august kell 19 Vastseliina rahvamaja


Kavas eesti heliloojate muusika.

Dirigent Rasmus Puur.

Sissepääs annetusena, kontserdi pikkus u 1 tund.


Lisamaterjal:
VHK Keelpilliorkestri suvekontsertid.

 Uudis lisatud: 2017-06-05 10:01:19

KARULA, MÕNISTE JA TAHEVA VALLA LASTEKAITSEPÄEV

03.06.2017 TOIMUS LÜLLEMÄE KÜLAS KARULA VALLA KULTUURI- JA HUVIALAKESKUSE TAGUSEL PLATSIL LASTEKAITSEPÄEV. PÄEVAL OSALES 8 KASVANDIKKU JA KASVATAJA.

TÄNU KORRALDAJATELE!

 


 Uudis lisatud: 2017-06-05 09:50:39

TORE KINK ASENDUSKODULE

01.06.2017 andis LIONS KLUBI VALGA esindus asenduskodule üle jalgratta.

Asenduskodu pere tänab kingituse eest!

 


 Uudis lisatud: 2017-04-20 10:55:43

Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Kalliküla tuletõrje-veehoidla rajamine".

Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on 185731.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.05.2017 kell 10.00.


 Uudis lisatud: 2017-04-18 14:52:51

20.04.2017 algusega kell 18.15 toimub heategevuslik kontsert SA Taheva Sanatooriumi peamajas.

Esinevad perekond Blowersi pereliikmed. 


 Uudis lisatud: 2017-02-27 15:38:39

SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada erihoolekande  teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja  arendada tema tegevusvõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 19.03.2017


 Uudis lisatud: 2017-02-27 15:37:54

SA Taheva Sanatooriumi otsib oma meeskonda kokka. Kokk korraldab klientide nõuetele vastavat toitlustamisi; peab toidul olijate arvestust, esitab õigeaegselt menüülehed, tagab toidublokile esitatud nõuete kohase hügieeni ning tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise ja nõuetele vastava kvaliteedi ja kvantiteedi.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017


 Uudis lisatud: 2017-02-27 15:36:13

SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat.

Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 19.03.2017


 Uudis lisatud: 2016-12-19 16:13:37

Ansambli "Eluallikas" 

28.12.2016 algusega kell 18.00 toimub heategevuslik kontsert SA Taheva Sanatooriumi peamajas.

Esinevad perekond Blowersi pereliikmed. 


 Uudis lisatud: 2016-12-19 16:00:08

Valga Maavalitsus otsustas toetada SA Taheva Sanatooriumi projekti "Taheva kogukonna turvaline toimetulek" 421,49 euroga.

Sihtasutus lisab projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu.

Projekti käigus viiakse erivajadustega inimestele ja eakatele 2017. aasta suvel läbi 8-tunnine turvalisuse koolitus.


 Uudis lisatud: 2016-12-08 10:07:42

Tasuta heategevuslikud kontserdid
Noorkotkas Ander Alliksaar viib jõulurõõmu maakonnas olevatele hooldekodude elanikele.
Kontserdid toimuvad:
4. detsember 2016 kell 13.00 Sangaste hooldekodu
9.detsember 2016 kell 14.00 Hargla hooldekodu
9.detsember 2016 kell 15.30 Taheva hooldekodu
16.detsember 2016 kell 14.00 Valga hooldekodu
23.detsember 2016 kell 14.00 Otepää alumine hooldekodu osakond
23.detsember 2016 kell 15.00 Otepää ülemine hooldekodu osakond


 Uudis lisatud: 2016-12-07 09:37:40

Koguduse õpetaja külastab Sihtasutust Taheva Sanatoorium.

08.12.2016 külastab EELK Valga praostkonna Hargla koguduse õpetaja Vallo Ehasalu hooldekodu osakonda Tsirgumäel (alates 10.00-st) ning hooldekodu Kalliküla osakonda (alates 12.30-st). 


 Uudis lisatud: 2016-12-07 09:23:45

JÕULUPIDU!

Erihoolekande osakonna ning hooldekodu Tsirgumäe osakonna jõulupidu toimub 20.12.2016 algusega kell 10.00 SA Taheva Sanatoorium peamaja saalis (Tsirgumäe küla, Taheva vald). SA Taheva Sanatoorium ootab jõulupeole koostööpartnereid, klientide eestkostjaid ning sugulasi. 

Oma osalusest palume teatada hiljemalt 16.12.2016 kella 15.00-ks e-postiga tahevasanatoorium@hot.ee või telefonil 769 8734.


 Uudis lisatud: 2016-11-21 11:45:37

Ansambli "Eluallikas" esinemine 

21.11.2016 esines Tsirgumäel hooldekodu osakonnas perekond Blowers. Uuesti tulevad nad meile külla detsembris.


 Uudis lisatud: 2016-10-11 14:59:18

SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat.

Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 31.10.2016


 Uudis lisatud: 2016-10-11 14:58:46

SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada ööpäevaringse erihoolekande  teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi ja  arendada tema tegevusvõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 31.10.2016


 Uudis lisatud: 2016-10-11 14:58:08

SA Taheva Sanatooriumi otsib oma meeskonda kokka. Kokk korraldab klientide nõuetele vastavat toitlustamisi; peab toidul olijate arvestust, esitab õigeaegselt menüülehed, tagab toidublokile esitatud nõuete kohase hügieeni ning tegeleb toidu valmistamisega, tagab toidu õigeaegse valmimise, väljastamise ja nõuetele vastava kvaliteedi ja kvantiteedi.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 31.10.2016


 Uudis lisatud: 2016-09-19 10:11:17

TERVISEPÄEV ,,Nippe tervislikumaks toitumiseks " toimub 28.09.2016 algusega kell 9.30 SA Taheva Sanatooriumis.


Lisamaterjal:
TERVISEPÄEV ,,Nippe tervislikumaks toitumiseks "

 Uudis lisatud: 2016-09-15 19:03:31


TERVISEPÄEV

,, Nippe tervislikumaks toitumiseks " 
28.09.2016 algusega kell 9.30 
SA Taheva Sanatooriumis

Vaata ka manust!


Lisamaterjal:
Tervisepäev

 Uudis lisatud: 2016-09-06 15:37:22

2016 aasta veebruaris alustasime pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamisega. Teenusele suunamine toimub läbi Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja. Teenus on jaotatud kolme etappi. I etapp kestab kuus kuud, mille käigus hinnatakse ja kujundatakse tööoskusi. II etapis pakutakse pikaajalisel kaitstud töö teenusel olevale kliendile ja tööandjale tuge ja juhendamist. III etapi eesmärk on kliendi jõudmine avatud tööturule. Tugiteenust avatud tööturul töötamiseks pakutakse kaks esimest etappi edukalt läbinud kliendile, kes on võimeline iseseisvalt osalema avatud tööturul, kuid vajab tuge oma töövõimekuse säilimisel. SA Taheva Sanatooriumis on teenusel 10 isikut ja enam on üle viidud teenuse II etappi.

Mai kuus alustasime SA Taheva Sanatooriumis kogukonnas elamise teenuse osutamisega. Tegevusluba on väljastatud Sotsiaalkindlustusameti poolt 10 kohale, septembri kuus seisuga oli teenusel täidetud kuus kohta. Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi.

Kogukonnas elamise teenuse raames:

 luuakse inimesele turvaline ja arenguks soodne peresarnane elukeskkond ja -korraldus,

 kujundatakse inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades ka tema terviseseisundit,

 juhendatakse aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel,

 kujundatakse tööoskusi ja arendatakse tema töövõimeid,

 lähtuvalt inimese võimetest ja oskustest pakutakse talle oma territooriumil võimalust töötada või kaasatakse ta ühises majapidamises töösarnasesse tegevusse ning juhendatakse teda töötamise või töösarnase tegevuse juures.

Teenuse osutamise majas (Ravihoones 2) toimub duširuumide rekonstrueerimine.

SA Taheva Sanatooriumis on 2016 aasta III kvartalis läbi viidud kliendi rahuloluküsitlus ja personali rahuoluküsitlus. Mõlemast küsitlusest selgu, et oleme oma meeskonnas valinud õige suuna ja meil on veel palju huvitavat ja vajalikku ees ootamas, on mille poole püüelda, et saavutada suurepärane kooskõla SA Taheva Sanatooriumi töötajate, teenuste tarbijate ja koostööpartneritega.

SA Taheva Sanatooriumi juures toimetab pühapäevakool, mis toimub kaks korda kuus. Septembri kuus lõpeb ka pühapäevakooli suvevaheaeg ja oodata on uut kooliaastat. Hooldekodu osakonda külastab aastas neli korda kirikuõpetaja Vallo Ehasalu. Oleme väga tänulikud pühapäevakooli läbiviijale ja kirikuõpetajale, et nad leiavad aega ja tahtmist tegeleda nende inimestega, kes just hingelist hoolitsust vajavad.

26.08.2016 võtsime SA Taheva Sanatooriumi laulukooriga osa erivajadustega inimeste laulupeost Viljandis. Peo traditsioon sai alguse Kernu hooldekodus oma rahvale korraldatud laulupeost. Tänavu juba teist korda Karula Kodu eestvedamisel korraldatav üritus on saanud kogu Eesti erivajadustega inimeste tõeliselt suureks kooslaulmise peoks. Osales sellel 35 koori ligi 700 lauljaga, oli laulupeorongkäik ning süüdati laulupeotuli. Eelmisest aastast on laulupeol oma laul, Anu Röömeli just selleks puhuks ja erivajadustega inimestele kirjutatud "Kollane päike". Laulupeo ideed kannavad selle laulu refräänist kujunenud moto "Laulan helisema maa" ning Karula Kodu elanike Kati ja Paveli joonistatud logo. Eelmine pidu oli kodu-teemaline, sel aastal laulsime sõpradest ja sõprusest. Oleme ääretult tänuliku meie laulusõpradele - Hargla Maakultuurimaja naiskoorile, kes meiega juba teist aastat koos laulukaare all laulmas käisid.

Tänan kõiki meeldivate emotsioonide eest.


 Uudis lisatud: 2016-09-06 15:34:04


Lisamaterjal:

 Uudis lisatud: 2016-09-06 14:59:24


Lisamaterjal:
SA Taheva Sanatooriumile väljastati EQUASS ASSURANCE kvaliteedimärk artikkel

 Uudis lisatud: 2016-09-06 14:53:59

 

Uus keskus jagab teavet hoolekandeasutustele

 
 

Hoolekandeteenuseid osutavad ettevõtted Valgamaal, maakonna avaliku sektori organisatsioonid ning sotsiaalvaldkonnas õpet andvad haridusasutused allkirjastavad täna koostööleppe, millega asutatakse Hõbemajanduse kompetentsikeskus. Valgamaa kutseõppekeskuse juurde loodav keskus pakub oskusteavet hoolekandes tegutsevatele ettevõtetele.

Valga maakond on unikaalne oma hoolekandeasutuste mitmekesisuse poolest, hoolekandeasutused on maakonnas olulised tööandjad.

Kutseõppekeskuse juurde loodav kompetentsikeskus tegeleks uute ja nutikate tööprotsesside, infotehnoloogiliste ja keskkonna lahendustega hoolekandeteenuste jaoks. Keskuse abil jõutakse hoolekandeasutuste võrgustumise ja spetsialiseerumiseni, et teenuseid paremini turundada ja pakkuda lahendusi näiteks dementsusega eakate hooldusküsimustele.

Loodetavasti peaks see leevendust tooma ka hoolekandes töötavate inimeste väiksele palgale, aga samas eaka jaoks jaoks kõrgele teenusemaksumusele.

Hõbemajanduse kompetentsikeskuse asutajad on Valgamaa arenguagentuur, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Valga linnavalitsus, Valga maavalitsus, Valgamaa kutseõppekeskus, Tallinna Tervishoiukõrgkool, Helme pansionaat, Lõuna-Eesti hooldekeskus, Taheva sanatoorium, Valga haigla, Paju pansionaadid, Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon. Koostöölepe jääb avatuks, sellega saavad liituda kõik huvi tundvad organisatsioonid.

Hõbemajanduse kompetentsikeskuse asutamisleping allkirjastatakse täna, 6. septembril kell 16 Valgamaa kutseõppekeskuses.

 

 Uudis lisatud: 2016-07-25 10:46:53

SA Taheva Sanatoorium otsib oma meeskonda hooldustöötajat.

Hooldustöötaja abistab vajadusel klienti hügieeniprotseduuridel, söömisel, ravimite võtmisel, igapäevatoimingute tegemisel (nt suhtlemisel omastega) jne, teostab hooldusprotseduurid; hooldustöötaja suudab anda esmaabi; hooldustöötaja vahetab kliendi voodipesu ja abistab vajadusel klienti isiklike riiete vahetamisel/vahetab kliendi isikliku pesu ette nähtud vahetuspäeval, vajadusel sagedamini; sõltuvalt töökorraldusest erinevates hooldekodu osakonna majades peseb ja triigib pesu.Omalt poolt pakume väljaõpet kohapeal, huvitavat ja iseseisvat tööd, harivaid sisekoolitusi, rõõmsaid ja toetavaid kolleege.

CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg 05.08.2016

 


 Uudis lisatud: 2016-07-25 10:44:07

SA Taheva Sanatoorium pakub tööd tegevusjuhendajale, kelle tööülesanneteks on arendada töötamise toetamise teenuse klientide isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kujundada kliendi tööoskusi ja arendada tema töövõimeid.
Nõuded kandideerimiseks on üldkeskharidus, eestikeele oskus kõnes ja kirjas, arvutikasutasime oskus, juhiload. CV saata e-postile: tahevasanatoorium@hot.ee. Kandideerimise tähtaeg on 05.08.2016


 Uudis lisatud: 2016-07-21 11:35:05

ASENDUSKODU KASVANDIKE LAAGER 

13.07- 14.07.2016 toimus asenduskodu kasvandike laager Räimejärve ääres (Taheva vald, Laanemetsa küla). Laager püstitati Räimejärve talu maadel. 

13.07.2016 külastasid meie laagrit Kurepesa kasvandikud ja kasvatajad ning LIONS noortelaagri meeskond. Sai joostud, mängitud ning ujutud.  Maastikul viibis  kokku 78 aktiivset ja rõõmsameelset inimest. 

SA Taheva Sanatoorium tänab Räimejärve talu peremeest, Kaitseliidu Valgamaa malevat, Naiskodukaitse Valga ringkonda ning Lions noortelaagri meeskonda!

 


 Uudis lisatud: 2016-07-21 10:46:44

EQUASS ASSURANCE AUDIT SIHTASUTUSES TAHEVA SANATOORIUM

13.06-14.06.2016 toimus EQUASS ASSURANCE audit asutuses. Läbisime auditi edukalt ning asutusele omistati kvaliteedimärk ajavahemikuks 12.07.2016 kuni 12.07.2018.


Lisamaterjal:
SA Taheva Sanatoorium Certificate 2016

 Uudis lisatud: 2016-07-21 08:52:11

EQUASS kvaliteedimärgi taotlemine uueks perioodiks


Sihtasutus Taheva Sanatoorium taotleb EQUASS kvaliteedimärki järgmiseks perioodiks. EQUASS esindaja külastab meie asutust 13-14.06.2016.

 


 Uudis lisatud: 2016-07-21 08:51:28

Mõniste, Karula ja Taheva valla ühine lastekaitsepäev

5. juunil 2016 algusega kell 12.00 toimus Mõniste, Karula, Taheva valla ühine lastekaitsepäev. Lastekaitsepäeval osales 13 kasvandikku ning 2 kasvatajat.

Kokkuvõtte lastekaitsepäevast leiad 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1182519991810498.1073741879.302165056512667&type=3

Täname korraldajaid!

 


 Uudis lisatud: 2016-06-12 10:09:27

Töötukassa teabepäev 01.06.2016

Valgamaalane

Avaldatud 01.06.2016 kell 23:23

Sirje Lemmik

sirje.lemmik(at)ajaleht.ee

 

ötukassa teabepäeval oli arutelu all piiriülene töö.

 

Kolmapäeval kogunesid Töötukassa Valga osakonna kutsel Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse maakonna tööandjad.Infopäevale tuli kohale üle 40 inimese.

Töötukassa teabepäeva alustati kokkuvõttega Liivimaa töömessist.Töötukassa Valga osakonna juhataja Merike Metsavase sõnul oli tagasiside messist positiivne .”Kolmandat korda toimunud Liivimaa töömess läks korda.Sellel arvamusel olid nii tööandjad, tööotsijad kui ka koostööpartnerid. Rahul oldi nii messile eelnenud infoga, toimumise koha ,ajakava ,pikkuse ja korraldusega,” ütles Metsavas.

Aprillis toimunud Liivimaa töömessil osales 1000 inimest. Eelmisel messil oli see arv 700.Kohal oli messil 32 tööandjat ja 13 koostööpartnerit.2015.aastal olid vastavad numbrid 19 ja 12.Tagasisidelehe esitasid 277 inimest, kellest 83 % olid Eestist ja 17% Lätimaalt.Vastanutest 22% töötasid, kuid otsisid messil uusi töövõimalusi.

Kõige enam tunti huvi töökohtade vastu tööstuses ja tootmises(71 vastajat ), järgnes teenidussektor ja sotsiaaltöö valdkond.Töömessilt leidsid endile uusi töötajaid 10 tööandjat.

Infopäeval pandi rõhku meie piirkonna eripärale, kuna paljud tööandjad ja töötajad puutuvad oma igapäeva töös kokku piirialase töötamisega seotud küsimustega.

EURES teenuse võimalustest ja töötajate värbamisest teistest EU riikidest andis infopäeval ülevaate Töötukassa EURES konsultant Sigrid Jamnes.Lisaks tutvustas ta ka rahvusvahelistel töömessidel osalemise võimalusi. Sotsiaalkindlustusameti välishüvitiste osakonna peaspetsialist Kadri Tomingas rääkis piiriülestest hüvitistest, pensionidest ning kindlustaja riigi määramisest Eesti-Läti näidete varal.

Sotsiaalmaksu rahvusvahelistest aspektidest andis ülevaate Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Irena Lipatova.Eesti Haigekassa spetsialist Kadi Neubauer rääkis ravikindlustusest, kindlustatud isikutest ja kindlustamise võimalustest.

Töötukassa teenuste osakonna peaspetsialist Külliki Bode jagas teadmisi ja kogemusi vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisel.”Eestis on 100 000 töövõimetuspensionäri, kellest 40% töötavad. Umbes pool töövõimetuspensionäridest on puudega inimesed,” rääkis Bode. Tema sõnul on ettevõtjal kasulik võtta tööle erivajadustega inimesi just seetõttu, et nad on reeglina kohusetundlikumad, pühendunud ja lojaalsed,vahetavad harvemini töökohti. „Nende inimeste kandideerimine vabale töökohale suurendab tööjõu valikut.Tema töö toetamiseks tehtud mugandustest töökeskonnas ja tööprotsessis saavad kasu ka teised ettevõtte töötajad,”loetles ta erivajadustega inimese töölevõtmisega kaasnevaid plusse.

Kui tööandja ootab erivajadusega inimeselt tahet tööd teha, ausust ja kompetentsi, siis tööd otsiv inimene ootab tööandjalt talle võimaluse andmist, enda vajalikuna tundmist ja mõistvat suhtumist.

SA Taheva Sanatooriumi juhatuse liige Janika Ploom rääkis enda positiivsest praktikast erivajadusega inimeste töölevõtmisel.”Pole vaja karta inimese diagnoosi ega tema puudeid.Tööandajale on oluline teada saada juba töötaja töölevõtmisel, et inimene on erivajadustega, mitte avastada seda näiteks katseaja keskel,” arvas Ploom.Ta kiitis ka tööpraktika võimalust- tööandja saab selle aja vältel teada, kas inimene sobib vastavale tööle ja ka töötaja saab proovida ja otsustada , kas talle see töö ikka sobilik on.

 


 Uudis lisatud: 2016-06-12 10:04:12

Koolitus "Asendushooldusel olevate laste õiguste elluviimine"

 

SOS LASTEKÜLA EESTI ÜHINGU eestvedamisel toimus 26-27.05.2016 koolitus teemal "Asendushooldusel olevate laste õiguste elluviimine". Koolitus korraldati Valgamaal Greete motellis. Sihtasutusest Taheva Sanatoorium osales koolitusel juhatuse liige Janika Ploom ning arendustöötaja/kasvataja Valdeko Nielson. 

 

 

 


 Uudis lisatud: 2016-06-08 15:06:59

Teade!

Alates 15.06.2016 muutub bussiliini nr 5 sõiduplaan.

 


Lisamaterjal:
Liini nr 5 sõiduplaan alates 15.06.2016

 Uudis lisatud: 2016-05-16 15:03:25

Urvaste Kooli lõpupidu toimub 07.06.2016.


 Uudis lisatud: 2016-05-16 15:01:42

Erivajadustega inimeste laulupidu "Laulan helisema maa" toimub 26. augustil 2016 Viljandi lauluväljakul.

SA Taheva Sanatooriumi erihoolekande osakonnad on asunud peoks ettevalmistusi tegema ja laule õppima.


 Uudis lisatud: 2016-05-16 14:59:17

Osaleme 1. juunil 2016.a kell 12.30 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusesse Eesti Töötukassa poolt korraldataval teabepäeval.

Teabepäeva algab kokkuvõttega Liivimaa töömessist, lisaks tutvustatakse rahvusvahelistel  töömessidel osalemise võimalust. Oluliste teemadena käsitletakse piirialase töötamisega seotud küsimusi, millega Eesti-Läti tööandjad igapäevaselt kokku puutuvad. Lisaks jagatakse teadmisi ja kogemusi vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisel.


 Uudis lisatud: 2016-05-16 14:56:10

SA Taheva Sanatooriumi töötajad osalevad teabepäeval erihoolekandeteenuste osutajatele TARTUS 30.05.2016 Hotell Dorpatis.

Päevakorras:

1. Töövõimereform: töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ning  tööturuteenuste osutamine - Sirlis-Sõmer Kull (Töötukassa).

2. Erihoolekandeteenuste disainiprotsess - Katrin Tsuiman  (Sotsiaalministeerium).

3. Isikukeskne lähenemine kui tulemusliku teenuse alus. Elukvaliteedi hindamisele suunatud mudeli tutvustus - Keiu Talve (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus).

4. Sotsiaalse rehabilitatsiooni ning erihoolekandeteenuste vajaduse hindamine, teenustele suunamine – Helen Tähtvere (Sotsiaalkindlustusamet).


 Uudis lisatud: 2016-04-12 14:33:32

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonna kasvatusalatöötajad osalevad

KOOSTÖÖPÄEVAL 13. aprillil Urvaste Koolis.

Päeva teema: HEV õpilane pärast põhikooli ja Urvaste Kool pärast 40. sünnipäeva

Koostööpäeva eesmärk:

Kuidas kasutada ära Urvaste Kooli ressursid – olemasolev noortesõbralik keskkond, õpetamise  ja kasvatamise kogemused ja et lähitulevikus tekiks HEV lapsi/noori toetav  võrgustik sujuvaks üleminekuks tegusasse ja võimalikult iseseisvasse täiskasvanuellu

Päevakava:

 1.         hommikukohv, registreerimine
 2. kontsert
 3. ringkäik koolimajas
 4. Põlva Maarja Küla kogemused, võimalused
 5. Meiela, Mosaiik`i, Võru Päevakeskuse kogemused, võimalused
 6. Urvaste Kool – tänane päev ja valmisolek tulevikuks
 7.   HTM Urvaste Koolist
 8.     lõuna
 9.     Arutelupesad: MILLESSE JA KELLEL ON VAJA – VÕIMALIK  PANUSTADA, MIDA MUUTA

Töövõimereform  ja erivajadusega õpilane pärast põhikooli  -  juhib P. Kahre Võrumaa Töötukassast

Kooli ja lapsevanema panus ja roll – juhivadTT KÕ õpetaja,  kooli sotsiaalpedagoog

Rehabilitatsioon  ja muud toetavad- abistavad tegevusedjuhivad päevakeskuste esindajad

 1. arutelupesade kokkuvõtted a`5 minutit
 2. päeva kokkuvõte - Kalmer Sarv – Urvaste Kool, HTM esindajad ja Ülle Haan – Võru Maavalitsus. 

 Uudis lisatud: 2016-04-11 16:04:43

15.06.2016 - 17.06.2016 osalevad SA Taheva Sanatooriumi töökeskkonnanõukogu kolm liiget Tartus "Töötervishoiu- ja tööohutusalasel koolitusel (24 tunnine).

Vastavalt Sotsiaalministeeriumi 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima täiendõppe mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Töötervishoiu ning tööohutuse korraldust ettevõttes reguleerib "Töötervishoiu ja tööohutuse seadus". 


 Uudis lisatud: 2016-04-11 15:59:14

Sel kevadel korraldab SOS Lasteküla Eesti Ühing asendushoolduses töötavatele spetsialistidele kolm koolitust, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust lapse õigustest ja motiveerida töötajaid paremini lapse õigustega arvestama.

Kuigi asendushoolduse maastikul pakutakse erinevaid koolitusi, pole seni veel korraldatud laste õiguste alast põhjalikumat koolitust, mis oleks just spetsiaalselt mõeldud neile, kes asendushoolduse valdkonnas töötavad.

„Usun, et asendushoolduses töötavad spetsialistid on laste õigustest hästi informeeritud, kuid oluline on neid teadmisi struktureerida ja spetsialiste toetada, et nad oskaksid laste vajadustega paremini arvestada ning nende õigusi vajadusel kaitsta,“ põhjendab koolituse vajalikkus SOS Lasteküla töötaja Julia Kovalenko.

Loodame, et koolitus aitab asendushooldusel olevate laste elukvaliteeti parandada ja spetsialistidel end oma töös kindlamalt tunda ning noori parimal võimalikul moel toetada.

„Asendushooldusel oleva lapse elu ei ole olnud lihtne, tema õigusi on mitmeid kordi rikutud. Meie kohustuseks on teha nii, et ta kasvaks turvalises keskkonnas ja tunneks, et tema eest hoolitsetakse ja teda armastatakse. Ta peab tundma, et ta on teistega võrdväärne ja austust ning armastust väärt,“ selgitab Julia Kovalenko. Koolituse projekti raames toimub asendushoolduse spetsialistidele neli kahepäevast koolitust.
Esimene neist leidis aset 29.02-01.03. „Esimene koolitus on juba toimunud ja need kaks päeva olid väga huvitavad. Arutlesime läbi väga erinevad teemad ja juhtumid. Osalejad olid suurepärased, täis energiat ja jõudu,“ räägib Kovalenko.

Ülejäänud koolitused toimuvad:

 • 14.-15. aprillil Viljandis;
 • 02.-03. mail Pivarootsis;
 • 26.-27. mail Valgas.

Koolitusele on oodatud osalema asendushooldusel olevatega lastega töötavad spetsialistid: lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, kasuvanemad (perekonnas hooldajad ja eestkostepered) ja asenduskodutöötajad. Samuti on teretulnud sotsiaaltöö tudengid.

Koolituse kohta saab rohkem infot julia.kovalenko@sos-lasteküla.ee

SA Taheva Sanatooriumi töötajad osalevad 26.-27. mail Valgas toimuval koolitusel.


 Uudis lisatud: 2016-04-11 15:54:08

SA Taheva Sanatooriumist alustasid kaks hooldustöötajat õpinguid Valgamaa Kutseõppekeskuses erivajadusega (dementse) inimese hooldajana.

Koolituse maht on 80 tundi (65 teooriat, 15 praktikat)
Eesmärk: Koolituse tulemusel õppijad oskavad hooldada dementset inimest.

Koolituse läbinud:

 • Mõistab dementsuse olemust, põhjuseid ja selle mõju inimese elule erinevates dementsuse faasides.
 • Teab kirjeldada erinevaid meetodeid dementsusega inimesega suhtlemisel.
 • Tunneb turvalise ja toetava keskkonnaloomise võimalusi dementsusega inimesele.
 • Juhendab ja toetab dementset inimest elamistoimingutes.
 • Tunneb erinevaid võimalusi ja võtteid dementse inimese igapäevaelu toetamiseks.
 • Abistab ja juhendab dementset inimest igapäevaelus toimetulekul.
 • Märkab dementse inimese terviseprobleeme.
 • Hooldab dementset inimest erinevate elundkondade haiguste korral.
 • Teab ravivõimalusi dementsusest tulenevate sümptomite leevendamiseks.
 • Abistab, juhendab ja toetab dementset inimest lähtuvalt tema erivajadusest.
 • Mõistab dementse inimese lähedase abi- ja toetusvajadust.

 Uudis lisatud: 2016-04-11 15:46:08

10.05.2016 algusega kell14.30 toimus SA Taheva Sanatooriumi peamajas lasteetendus " Tervist doktor Ai-Ai-Ai !"

Tervise, spordi ja hügieeniteemaline õpetliku ja humoristliku sisuga etendus koos lauludega. 

Märksõnad: tervislikud eluviisid, sport, korra- ja puhtusearmastuse, hügieen, liiklus, käitumine, sõprus.

Näitlejad: Kadri Ainsalu, Raimo Aas ja Ervin Lillepea.

Etendus tasuta.

Tule ise ja võta sõber kaasa! 


 Uudis lisatud: 2016-04-11 15:39:48

SA Taheva Sanatooriumist osales kasvatusalatöötaja 7. - 8. aprillil  Valgas Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas koolitusel "Autistliku lapse mõistmine ja arengu toetamine".

Käsitleti teemasid nagu autistliku lapse märkamine ja toetamine, sekkumisvõimalused probleemikäitumisse, kuidas õpetada ja arendada autistlikku last. Koolitaja oli MTÜ Autismiliit, lektor Ivica Mägi, kellel on mitmekülgsed teadmised ja isiklik kogemus autistliku lapsega. 


 Uudis lisatud: 2016-03-23 15:52:31

Erivajadustega inimeste laulupidu "Laulan helisema maa"

Aeg on kiiresti läinud ja taas on uued laulud augustikuist laulupidu ootamas. Kutsume teid erivajadustega inimeste laulupeole "Laulan helisema maa" 26. augustil 2016 Viljandi lauluväljakul.

Peo traditsioon sai alguse Kernu hooldekodus oma rahvale korraldatud laulupeost, mis siiani on läbi seitsme ühislaulmise aina hoogu ning uusi ja uusi lauluhimulisi juurde saanud.

Tänavu juba teist korda Karula Kodu eestvedamisel korraldatav üritus on saanud kogu Eesti erivajadustega inimeste tõeliselt suureks kooslaulmise peoks. Osales sellel ju eelmisel aastal 35 koori ligi 500 lauljaga, oli laulupeorongkäik ning süüdati laulupeotuli.

Eelmisest aastast on laulupeol oma laul, Anu Röömeli just selleks puhuks ja erivajadustega inimestele kirjutatud "Kollane päike". Laulupeo ideed kannavad selle laulu refräänist kujunenud moto "Laulan helisema maa" ning Karula klientide Kati ja Paveli joonistatud logo.

Eelmine pidu oli kodu-teemaline, sel aastal laulame sõpradest ja sõprusest.

Info https://www.facebook.com/events/972017752867905/


 Uudis lisatud: 2016-03-23 15:10:40

http://valgamaalane.postimees.ee/3628761/vald-hankis-uue-soiduki

Avaldatud täna kell 11:00

 

Vald hankis uue sõiduki

Taheva vallavalitsus korraldas hiljuti hanke uue, 9kohalise sõiduki hankimiseks.

Taheva vallavanem Monika Rogenbaum kinnitas, et sõiduk läheb Taheva sanatooriumi käsutusse. «Neile on taolist sõidukit pidevalt vaja, et sealseid elanikke transportida – näiteks arsti juurde ja tagasi. Taoline sõiduk oli sanatooriumil ka varem, aga vajas hädasti väljavahetamist.»

Hanke käigus laekus kaks pakkumist, sobivamaks osutus OÜ Pereauto oma ja nüüdseks on vallajuhi kinnitusel ka leping sõiduki Renault Traffic ostuks sõlmitud. Pakkumuse maksumus oli koos käibemaksuga 29 155,06 eurot.

«15 000 eurot, mida auto ostuks kasutasime, saime riigihalduse mimistri Arto Aasa käskkirjaga meile hiljuti eraldatud toetusest,» täpsustas Rogenbaum.

Jaan Rapp, tegevtoimetaja

 


 Uudis lisatud: 2016-02-09 01:23:50

KAITSTUD TÖÖTAMISE TEENUS

Sihtasutus Taheva Sanatoorium osutab hankesse tehtud eduka pakkumuse tulemusel Sotsiaalkindlustusametile kaitstud töötamise teenust.

Teenuse sihtgrupp on vähenenud töövõimega tööealised inimesed alates 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani.

Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse eesmärk on pakkuda kliendile töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töökeskkonnas ning tuge suundumisel tööturuteenustele ja inimeste toetamine avatud tööturul tööle saamisel. Teenus on töötegemise võimalus tegevusjuhendajate juhendamisel ja psühhosotsiaalse toe pakkumisel klientidele, kes oma erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenust pakutakse SA Taheva Sanatooriumi ja Taheva Vallavalitsuse struktuurides ettenähtud töökohtadel teenuse saajatele sobivas, toetatud ja kohandatud keskkonnas, kus on tagatud kliendile vajalikul määral töötamise juhendamine ja psühhosotsiaalne tugi.

Sihtasutus osutab vastavalt pakkumusele ning maakondlikule vajadusele teenust Valga maakonnas 15 kliendile, millest viis kohta on mõeldud nägemispuudega isikutele.

Sihtasutus osutab kaitstud töötamise teenust Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel 2016. aasta lõpuni.


 Uudis lisatud: 2016-01-15 18:13:35

Info bussiaja muutuse kohta 

Õhtust bussiaega marsruudil Valga-Saru lauatehas on muudetud! Hargla Masinaühistu buss väljub nüüd esmaspäevast laupäevani Valgast kell 18.30. Varem oli väljumise ajaks Valgast kell 18.15.


Lisamaterjal:
Autobussiliin nr 5

 Uudis lisatud: 2016-01-12 14:31:26

Kelgutamas Metsavenna talus

10 asenduskodu kasvandikku ning 2 kasvatajat käisid 30.12.2015 kelgutamas  Metsavenna talus. Kelgumägi oli valmis kelgurõõme pakkuma. Ape, Mõniste valla, Varstu valla ja Taheva valla lastele oli  kelgutamine tasuta.  

Suur tänu Metsavenna talu peremehele Meelis Mõttusele sellise kingituse eest!


 Uudis lisatud: 2016-01-12 14:29:41

JÕULUÕHTU ASENDUSKODUS

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi asenduskodu kolmes peres käis jõululaupäeva hommikul vilgas tegevus. Lapsed ärkasid varakult ja pärisid tihti, millal jõuluvana tuleb. Korrastati oma tuba, otsiti pidulikke riideid. Kõik koos valmistasid jõulutoitu ja katsid peolaua. Meie kolm peret mahtus pidulikule õhtusöögile esimese pere suurde söögituppa. Õhus oli tunda elevust ja ärevust. Söögitoas valitses eriline vaikus.

Jõulutoidud söödud, kostiski tugev koputus uksele.  Tuppa astus uhkes kostüümis jõuluvana suurte kingikottidega. Kingituse saamiseks loeti luuletusi, lauldi või tehti jõuluvanale ja jõuluvana habemele pai (erivajadusega lapsed).

I pere poisid olid väga õnnelikud oma puldiautode üle. Hakati kohe autodega võistlusi korraldama. Kasvatajatele tutvustati autode võimsust ja oskusi. Poisid, kes telefoni said, ütlesid kingi kohta “vapustav“ ja nii head telefoni nad ei lootnudki saada. Ka mängupüstoli üle oli rõõmu palju. Tüdruk, kes sai MP3 mängija, tegeles kogu õhtu ainult oma kingitusega. Väikese tüdruku valge pehme kaisukaru valmistas ka suure üllatuse oma erilise ilu ja nunnu olekuga.

II peres on kõik erivajadusega lapsed. Helisev öökull tundus kõnetule poisile väga sobiv kaaslane, ta veetis sellega aega kuni uinumiseni. Ka hüppepalli saajate näod läksid kinki nähes naerule ning kohe hakati hüppamist harjutama. Lego klotsid valmistasid palju elevust ja tegevust kõnetule poisile. Ka kaisuloomad tekitasid palju rõõmu ning leidsid kohe tee omaniku kaissu.

III pere noored kalamehed teatasid, et said väga asjaliku ja vajaliku kingituse (kalapoe kinkekaart). Ka kõlarid saanud poiss oli kingi üle õnnelik ning läks seda õue teistele demonstreerima. Eriti õhinas oli helikopteri saanud noormees, kes lausa jooksis õue helikopterit lennutama ja näitama, mida see kõike veel teha oskab. Nooruk, kelle kingiks olid oodatud kõrvaklapid, tundis rõõmu, et saab omaette muusikat kuulata.

 

Aitäh kõikide kinkide eest!

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu kasvandikud ja kasvatajad


 Uudis lisatud: 2016-01-12 14:27:58

SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM JÕULUPIDU

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium klientide jõulupidu toimus 17.12.2015. Jõulupeol esines erihoolekande osakonna laulukoor. Tantsuks mängis ansambel Jaanus Haaknõel. Pidu külastas jõuluvana koos kingikotiga.


 Uudis lisatud: 2016-01-12 14:26:27

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi asenduskodu kasvandikud kadripäevaga seotud üritusel.

Asenduskodu 6 kasvandikku ning kasvataja osalesid 10.11.2015  kadripäevaga seotud üritusel, mille korraldas Valga Lions klubi.  Külastati kodusid ning käidi koos bowlingut mängimas.

Aitäh Valga Lions Klubile!


 Uudis lisatud: 2015-09-28 08:52:12

Tervisepäev "Porgand põske ei punnita" SA Taheva Sanatooriumis 

2. oktoobril algusega kell 9.00.

Kuulame loengut puu- ja juurviljade kasutamisest ja tervislikkusest ning toimub praktiline töötuba puu- ja juurviljade kasutamis-võimaluste kohta erinevates maitsvates vormides.


Lisamaterjal:
Tervisepäev 02.10.2015

 Uudis lisatud: 2015-09-15 12:59:41

Welco jalgpallimeeskond korraldas lastepäeva. 

30.08.2015 korraldas Tartu JK Welco lastepäeva Tartus Tamme staadionil. Toimusid mängud ning võistlused.

8 asenduskodu kasvandikku ning 1 kasvataja olid kohal. Osalesime aktiivselt kõikides tegevustes. 

Kell 16.00-18.00 toimus jalgpallivõistlus Tartu JK Welco ning Jõhvi FC Lokomotiv vahel. Vaatasime mängu ning elasime kodumeeskonnale kaasa. 

Oli hästi läbi mõeldud ning korraldatud üritus. 

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud tänavad korraldajaid, edu meeskonnale ning uute kohtumisteni!

 

 

 


 Uudis lisatud: 2015-09-15 12:57:27

Laulan helisema maa

27. augustil kogunesid Viljandi laululavale ligi 500 erivajadusega inimest kõikjalt Eestist, et maha pidada järjekorras seitsmes erivajadustega inimeste laulupidu „Laulan helisema maa“.

AS Hoolekandeteenused 17 kodu esinejate kõrval tuli peole rekordarv külalisi, sealhulgas 24 lauljat Sa Taheva Sanatoorium erihoolekande ja asenduskodu osakonnast.

Eelnevatl olime Külli Mannase oskuslikul juhendamisel ette antud laulud hoolsasti ühislaulmisel selgeks õppinud. Peoks valmisid meie esinejatele ühesugused SA Taheva Sanatoorium logoga rohelised T-särgid. Koos tegevusjuhendajaga meisterdati asutust tutvustav plakat, mida rongkäigus kandsid Toomas ja Kristi. Inga marssis Taheva valla lipuga meie lauljate rivi ees. Kontserdil astus üles armastatud ansambel BombillaZ.

Ühendkoorid kandsid ette nii rahvaviise kui tuntud popplaule, milleks olid näiteks „Viljandi paadimees“  ja  „Anna andeks“. Esmaettekandel oli just selleks peoks Anu Röömeli poolt kirjutatud laul „Kollane päikene“. Autor on laulu kohta öelnud järgmist: „Laulu tehes pidasin tähtsaks eelkõige sõnumit – meie kõik oleme mingis mõttes erinevad – välimus, anded, tervis, huvid… aga me kõik soovime, et meid hinnatakse, tunnustatakse, armastatakse just sellistena nagu me oleme“.

Erivajadustega inimete laulupeotraditsioon sai alguse seitse aastat tagasi Kernu hooldekodust ning on ainulaadne, kuna tegemist on erivajadustega inimestele korraldatud laulupeoga.

Üritus toimus suure laululava kaare all nagu laulupeod ikka. Lustimist ja laulmist jagus kõigile nii laululaval kui selle ees. Koju tulime positiivsete emotsioonidega täis süstitud uut energiat.

Täname Küllit, Monikat, Urvet ja Laglet toetuse ja abi eest, ning ootame uusi võimalusi, mis elu meile pakub.

Tegevusjuhendaja Kaie Helemets


 Uudis lisatud: 2015-09-15 12:56:47

Õppepäev Taheva mõisa viljapuuaias

14. augustil toimus Taheva mõisa viljapuuaias õppepäev koostöös Eesti Aiandusliidu ja Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskusega. Õpetajateks olid Polli aiandusuuringute keskuse teadurid Toivo Univer ja Kersti Kahu. Õppepäeva käigus õppisime õigesti istutama õunapuid ja marjapõõsaid. Saime teada, kuidas lihtsate vahenditega kujundada noore puu võra, kuidas lõigata oksi noortel ja vanadel puudel ja mida teha, kui puudel ja põõsastel on kallal kahjur. Samas saime osta kvaliteetseid istikuid ja hüva nõu asjatundjatelt. Õppepäeval osalesid SA Taheva Sanatoorium töötajad ja aiahuvilised kohalikest kogukondadest.

Tänu headele toetajatele on Taheva mõisa viljapuuaed saanud juurde 18 viljapuud ja 20 marjapõõsast. Suured tänud Eesti Aiandusliidule ja Polli Aiandusuuringute keskusele.


 Uudis lisatud: 2015-08-24 14:32:48

Taheva Sanatooriumis sai korda ventilatsioonisüsteem.

Juuli lõpuga lõppesid Taheva Sanatooriumi ühes hooldekodu hoones (ravihoone 2) Tsirgumäe külas ka ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd. Ravihoone 2 on ehitatud esimese Eesti Vabariigi ajal lagunenud mõisa abihoone vundamentidele. 1957. aastal ehitati sanatooriumi ravihoonele juurde kaks trepikoda. 2008. aastal rekonstrueeriti elektrisüsteem, 2009. aastal paigaldati tuletõkkeuksed ja 2011. aastal soojustati hoone fassaad, vahetati katusekate, rekonstrueeriti hoone küttesüsteem ja paigaldati piksekaitse. Olemasolev ventilatsioonisüsteem oli vaid loomulik väljatõmme ning värske õhu juurdepääs toimus läbi konstruktsioonide ebatiheduste või akende ning välisuste avamise teel, mistõttu hoone vajas mehaanilist sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni. Uue ventilatsioonisüsteemi ehitustööd toimusid 2015. aasta suvel. Hoonesse paigaldati tsentraalne mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, mille tulemusel on tagatud hooldekodu ruumides nõuetekohane sisekliima. Tööde kogumaksumuseks kujunes 36 360 eurot, millest Ettevõtluse Arendamise SA finantseeris läbi regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi 25 468 eurot ning ülejäänud osa oli Taheva Vallavalitsuse omafinantseering. Töid teostas hankemenetluse kaudu edukaks tunnistatud pakkuja Osaühing „Santex“, omanikujärelevalvet tegi OÜ Tarva-Ehitusest Mati Kull. SA Taheva Sanatoorium osutab erinevaid hoolekandeteenuseid. Käesoleva hetkel on üldtüüpi hooldekodu teenusel kuni 55 klienti, asenduskodu teenusel 23 kasvandikku, igapäevaelu toetamise teenusel 10 klienti, toetatud elamise teenusel 10 klienti, ööpäevaringsel erihooldusteenusel 10 klienti ja töötamise toetamise teenusel 5 klienti. Lisaks osutab sihtasutus vajadusel turvakodu teenust lastele ja tööharjutuse ja tööpraktika teenust pikaajalistele töötutele.

Monika Rogenbaum


 Uudis lisatud: 2015-08-11 13:53:59

ERIVAJADUSTEGA INIMESTE LAULUPIDU  "LAULAN HELISEMA MAA" 

 

27.08.2015 toimub Viljandis laululaval erivajadustega inimeste laulupidu. Sihtasutusest Taheva Sanatoorium osaleb 21 inimest.


Lisamaterjal:
Laulupeo kuulutus

 Uudis lisatud: 2015-08-11 13:50:24

EESTI VABARIIGI TAASISESEISVUMISPÄEVA TÄHISTAMINE SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM TERRITOORIUMIL

20.08.2015 ALGUSEGA KELL 12.00.

OLETE OODATUD KOOS PEREGA TÄHISTAMA!


Lisamaterjal:
KUTSE TAASISESEISVUMISPÄEVA TÄHISTAMISELE

 Uudis lisatud: 2015-08-05 09:30:31

Tsirgumäe- Sooblase külapäev toimub 8. augustil 2015.a. Koiva jõe ääres Punda talu Ala- Konnu puhkeplatsil algusega kell 13.00.


Lisamaterjal:
Tsirgumäe-Sooblase külapäeva kava

 Uudis lisatud: 2015-08-03 09:23:10

Puu on elusolend – kasvatame ja hooldame teda õigesti!

Õppepäev Taheva mõisa viljapuuaias 14.08.2015 kell 11:00

 

 


Lisamaterjal:
Õppepäev Taheva mõisa viljapuuaias

 Uudis lisatud: 2015-05-27 13:37:37

Tegevusjuhendajate õpe Sihtasutuses Taheva Sanatoorium.

 

Ajavahemikus 04.02 - 06.06.2015 toimub tegevusjuhendajate õpe Valgamaa Kutseõppekeskuse õppekava järgi. Õppekava maht on 30 EKAP-it. Grupi suurus on 15 inimest. Õppetöö lõppeb praktika kaitsmisega 06.06.2015.

 

 

 


 Uudis lisatud: 2015-05-27 13:23:19

Asenduskodu kasvandike tegevused suvevaheajal.

Suvevaheaeg on aktiivse puhkuse aeg. Asenduskodu kasvandikud hooldavad asenduskodu territooriumi ning aiamaad. Samuti osaletakse mitmetes erinevates laagrites: 03.-09.07 Relvo Sport laager, 14.-15.07 asenduskodu laager, 28.-31.07 laager "Metsa muusad Valgamaal" ning 10.-14.08 jalgpalli laager Valgas. 


 Uudis lisatud: 2015-05-27 13:01:20

Sihtasutus Taheva Sanatoorium hakkab osutama uut teenust.

SA Taheva Sanatooriumile on 28.04.2015 Majandustegevuse registri keskkonnas vormistatud töötamise toetamise tegevusluba nr SEH000284. 

Töötamise toetamise teenuse eesmärgiks on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal.

 


 Uudis lisatud: 2015-05-27 12:36:01

Koolituste läbimine Tervise Arengu Instituudis.

Üks kasvatusalatöötaja on edukalt läbinud TAI poolt korraldatud sotsiaaltööalase 160-tunnise koolituse.
Üks kasvatusalatöötaja on edukalt läbinud TAI poolt korraldatud pedagoogika 160-tunnise koolituse.

 

 


 Uudis lisatud: 2015-05-27 12:26:09

Lõpupidu Urvaste Koolis ning Hargla Koolis.

 

Urvaste Kooli lõpetab kaks erihoolekandeosakonna klienti ning kaks asenduskodu kasvandikku. Lõpupidu toimub 04.06.2015.

Hargla Kooli lõpetab kaks asenduskodu kasvandikku. Lõpupidu toimub 13.06.2015.

 


 Uudis lisatud: 2015-05-27 12:20:22

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium töötajate üldkoosolek toimub 30.06.2015 algusega kell 09.00 Tsirgumäe külas peamaja suures saalis. Koosoleku päevakord on välja jagatud osakondadesse. 


 Uudis lisatud: 2015-04-06 12:59:18

HELLENURME NOORTEKESKUSE ARENDAMINE KOHALIKU KOGUKONNA „VEDURIKS“

http://www.palupera.ee/content/blogcategory/23/177/

Aastaks 2016 on MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus oma jätkusuutlikkust tugevdanud veelgi, kaasates läbi oma õpitud oskuste piirkonna arendustegevusse erinevaid sihtgruppe kohalikul tasandil.

Projekti tegevuste käigus vahetatakse kogemusi erinevate organisatsioonide vahel ja viiakse läbi mitmetahuline koolitustsükkel (sh Valgamaa noorte looduslaager suvel 2015), mis on sidustatud omavahel suursündmuse korraldamisega. Luuakse tingimused selleks, et kodanikualgatuse korras on julgust, tahtmist ja motivatsiooni uute väärtuste loomiseks piirkonnas ka nendel noortel, kellel on sotsiaalmajanduslikult vähemad võimalused.

Projekti käigus ja järgselt tegeleb keskuse liikmete aktiivgrupp lisandväärtust tootvate teenuste väljatöötamisega koostöös kohaliku omavalitsusega nii kohaliku valla kui ka maakonna tasandil (koostöö jätkumine projekti kaasatud lastekodudega).

Projekt viiakse ellu MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse, Palupera Vallavalitsuse, Puka Vallavalitsuse, Mittetulundusühingu P-RÜHM, Kaitseliit Valgamaa maleva ja SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonnaga partnerluses.


 Uudis lisatud: 2015-03-02 09:16:50

EESTI VABARIIGI 97.AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

 

8 asenduskodu kasvandikku koos kasvatajaga osalesid Eesti Vabariigi 97.aastapäevale pühendatud üritusel Valga linnas. Kella 12.00 algas mälestusüritus Valga Vabadussamba juures. peale seda jätkusid tegevused SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumil. 

Eraldi oli planeeritud mängufilmi "1944" vaatamine. Film andis ülevaate mõlemal poolel võidelnud eestlaste saatustest. 

 


 Uudis lisatud: 2015-03-02 09:09:37

VASTLAPÄEV KOOS VALGA LIONS KLUBIGA

 

21.02.2015 osalesid SA Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud Lüllemäel Valga Lions Klubi poolt korraldatud vastlapäeval.

Ilm oli juba kevadine. Tuubirada jäine ning mäe all ootasid veeloigud. Takistused ei seganud sõidurõõmu. Lions klubi liikmed koos mäe haldajatega tagasid laste ohutuse alates laskumise algusest kuni peatumiseni. 

Peale liu laskmist söödi hernesuppi ning vastlakukleid. Toit maitses kõigile. 

Lions klubi liikmed korraldasid lastele viktoriini. Teemaks oli vastlapäev. 

Päeva lõpetuseks sai iga kasvandik tänukirja ning maiustuse.

 

SUUR TÄNU VALGA LIONS KLUBILE!!!

 


 Uudis lisatud: 2015-02-19 11:04:00

Motomehed viisid lapsed lustlikule vastlasõidule

Avaldatud 18.02.2015 kell 18:29 ajalehes Valgamaalane.  

Reporter Rein Säinas. 

Foto ning artikkel täies mahus  http://www.valgamaalane.ee/3096425/motomehed-viisid-lapsed-lustlikule-vastlasoidule

Pühapäeval kogunesid motomehed koos lastekodulastega Võrumaale Mõniste valda Tiitsa külla vastlapäeva tähistama.

Kokku said Valga motoklubi Carma ning kahe Võrumaa klubi – Wildhogs ja Villamoto – liikmed, nende pered ning Tilsi, Taheva ja Valga Kurepesa lastekodu lapsed. Ilusat talveilma ning pikka liugu tuli nautima pisut alla saja osaleja. Pikima liu laskja selgitati välja Peetri jõe kaldalt alla lastes. Erilist rõõmu pakkusid lastele muidugi saani- ning lumerõngasõidud ATV või lumesaani taga.

Valga Carma motoklubi liikme Lauri Drubinši sõnul sündis idee kohtumisel sõprusklubiga Wildhogs. «Klubide presidendid said kokku ning Wildhogsi mehed selle mõtte käima lükkasid. Omavahel oleme kokkusaamisi muidu ka pidanud, kuid lastekodulastega toimus see esimest korda.»

Carma klubi on Drubinši jutu järgi Valgamaal tavaliselt Kurepesa lastele suviti väljasõite korraldanud, aga et eelmisel aastal see ära jäi, siis otsustatigi neile vastlapäev korraldada. «Seekord otsustasime Taheva asenduskodu lapsed ka kaasa kutsuda, seda enam, et neil Kurepesaga tihedad sidemed on.»

Mehe sõnul jäid lapsed päevaga rahule. «Lisaks mäest alla kelgutamisele said kõik soovijad mootorkelkudega sõita. Et mõtte perepäevast käisid välja Mõniste sõprusklubi liikmed ja neil on ka ruumid olemas, kuhu vajadusel sooja minna, otsustasimegi seekord seda toredat päeva nende juures pidada. Eks aeg näitab, kuidas edasi hakkame toimetama. Kindlasti jätkame lastekodude lastega perepäevade pidamist.»

Mõniste Wildhogsi motomeeste klubihoones pakuti kõigile vastlapäevast osalejatele hernesuppi ning vastlakukleid. Kuklid tegi välja AS Eesti Pagar. Sõbralikule vastlapäevale pani õla alla veel Mõniste vallavalitsus, kes pakkus komme ja puuvilju, ning Tamme Snowtubing andis osalejatele kasutada lumerõngaid.

 


 Uudis lisatud: 2015-02-18 12:38:41

Asenduskodu sai vabaaja- ja sporditarbed talviseks hooajaks, tööriistakomplekti ning fotoaparaadi.

 


MTÜ SEB Heategevusfond soetas asenduskodule vabaaja- ja sporditarbed, tööriistakomplekti ning fotoaparaadi.

Kõik kelgud, suusad ning uisud on kasutuses. Kasvandikud sisustavad oma vaba aega kelgutamise, suusatamise ning uisutamisega. Nii tore on õues viibida. Loodetavasti jätkub lund ning jääd vähemalt märtsi keskpaigani. 

Tööriistakomplekti olemasolu võimaldab kasvandikel ise korraldada pisemad hooldus- ja remonttöid. Ikka tekib vajadus mõnda kruvi või mutrit kinni keerata, monteerida kokku detaile jne. Esimesed remonttööd on juba tehtud.

Uus fotoaparaat aitab jäädvustada asenduskodu kasvandike töid ning tegemisi. 

 

Kasvandikud tänavad MTÜ SEB Heategevusfondi!


 Uudis lisatud: 2015-02-18 12:22:45

Sõbralik Vastlapäev 2015

Asenduskodu kasvandikud osalesid 15.02.2015 vastlapäeval, mis toimus Võrumaal Tiitsa külas. Vastlapäeva korraldasid Wildhogs MC,  Carma motoklubi ning Villamoto. 

 

Kasvandikud tänavad korraldajaid!


 Uudis lisatud: 2015-01-30 11:25:56

Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Taheva Sanatooriumi ravihoone 2 ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine". Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist, hanke viitenumber on 159381. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.02.2015.


 Uudis lisatud: 2015-01-26 12:06:30

JURMALAS UJUMAS

 

Asenduskodu 7 kasvandikku ning 2 kasvatajat  käisid 02.01.2015 Jurmalas Livu veepargis ujumas. Veepargi külastuse korraldas MTÜ SEB Heategevusfond.

Kasvandikud tänavad MTÜ SEB Heategevusfondi!


 Uudis lisatud: 2015-01-26 12:01:56

OTEPÄÄL KELGUTAMAS

Asenduskodu 7 kasvandikku ning 2 kasvatajat  käisid 25.01.2015  kelgutamas Otepääl.  TARTU JK WELCO ELEKTER meeskonna esindajate eestvedamisel toimusid sportlikud mängud, kelgutamine ning mootorsaaniga sõit. Igati tore ning meeldiv päev.

Kasvandikud tänavad  TARTU JK WELCO ELEKTER meeskonda!


 Uudis lisatud: 2015-01-21 13:08:32

JÄÄLAVASTUS «JÄÄAEG LIVE! – MAMMUTI SEIKLUS»

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu 7 kasvandikku ning 2 kasvatajat käisid 17.01.2015 vaatamas jäälavastust. Lavastuse ülesehitus, tegelased ning tegevused ületasid kõik ootused. Esindatud olid kõik lemmiktegelased. Peale lavastust toimunud fotografeerimine tegelaste taustal oli väga tore lõpetus. Kõik kasvandikud said oma lemmiktegelasega koos fotole jääda.

SA Taheva Sanatooriumi kasvandikud tänavad MTÜ SEB Heategevusfondi.


 Uudis lisatud: 2015-01-21 08:59:01

Hankemenetluses "Küttepuude ostmine" (viitenumber 158582) tunnistati 15.01.2015 edukaks Velburg OÜ (registrikood 10602007)pakkumus.

Pakkumuse maksumus on 7350 eurot, sellele lisandub käibemaks.


 Uudis lisatud: 2015-01-08 12:29:37

9. jaanuaril 2015.a. on Sotsiaalkaitseminister Helmen Kütt Valgamaa visiidil. 

Õhtupoolikul külastab minister SA Taheva Sanatooriumi.


 Uudis lisatud: 2015-01-06 08:28:56

Sihtasutus Taheva Sanatoorium kuulutas välja hanke "Küttepuude ostmine" (hanke viitenumber riigihangete registris on 158582). Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14.01.2015 kell 10.00. Küsimused esitada kirjalikult aadressile tahevasanatoorium@hot.ee.

 Uudis lisatud: 2014-12-29 10:48:59

Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalsete investeeringutoetuste andmise komisjon otsustas regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist 16.12.2014 toetada Taheva Vallavalitsuse taotlust "Taheva Sanatooriumi ravihoone 2 ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine" 25 468 euroga. Projekti raames rekonstrueeritakse 2015. aasta esimeses pooles Taheva Sanatooriumis Tsirgumäe külas hooldekodu osakonna teise maja ventilatsioonisüsteem.


 Uudis lisatud: 2014-11-27 12:05:57

Kagunurgas leidub tööd ka keskea ületanutele

LõunaLeht uuris eksperimendi korras: kui raske või lihtne on pensioniea künnisel naisterahval leida Kagu-Eestis töökohta. Kas 60-aastane filoloogiharidusega inimene sobiks karjakuks, farmijuhatajaks, liinitöötajaks, hooldajaks? Loe LõunaLehe paberväljaandest. Autor: Mari-Anne Leht.

Siin väljavõte Sihtasutuse Taheva Sanatoorium kohta

Sanatooriumi juhatuse liige, olgu etteruttavalt märgitud, et selle meeldiva häälega naise nimi on Janika Ploom, vastab, et nad tõesti vajavad hooldustöötajaid ja õpetavad tööletulija kohapeal välja. Väljaõpe kestab tavaliselt kaks nädalat, kuni üks kuu. Mõnel juhul ka kaks kuud, see oleneb väljaõppija isikuomadustest ja eelnevatest kogemustest elus.

Ta lisab veel, et tööletulija elatud aastad ei ole olulised, seda enam, et neil töötab erinevas vanuses inimesi. "Meie töötajate keskmine vanus on (pigem siiski 50 – 60 eluaastat), kuid vanim on üle 70 aastane Mare,  kes on osadest hoolealustestki vanem. Ta on väga südamlik, abivalmis, laia silmaringiga ja inimlik inimene, kellel jätkub tahtmist ja aega kõigi klientide jaoks.

"Teeme koostööd töötukassa Valga ja ka Võru osakonnaga, et nad saavad mõned tööostjaid meie juurde tööpraktikale suunata. Tööle soovijad näevad praktika ajal kohapeal, mida hooldustöö endast kujutab, kohtuvad hoolealustega  ja tutvuvad tulevaste kolleegidega," kõneleb ta ja pärib siis, kust helistan. Töökohta pean ise sõitma, hooldustöötajana pean ööpäev ehk 24 tundi järjest tööl olema. Kuus tuleb mul tööl olla keskmiselt seitse ööpäeva. Öösel töötamise eest saan öötasu, kuid 400 eurot kuus ikkagi kätte ei jää.

Ploom ütleb, et hoolealuste tervislik seisund on erinev ning mähkmete vahetamine ei ole hooldaja töös kaugeltki kõige raskem osa: "Kõige olulisem selles töös on inimlikkus: hoolivus, sallivus, tolerantsus."

Hooldustöötajaks ei sobi inimesed, kes ei suuda emotsionaalselt teha vahet isiklikul elul ja töö elul. Inimesed, kellel puuduvad oskused kiiresti enda ümber toimuvat ümber hinnata ja olukorra kiirel muutumisel otsuseid teha, ehk võtta aegajalt vastutust. Hooldustöötaja peab olema meeskonnatööd tegev inimene. Selles töös ei saa kõigeks olla ettevalmistatud ja välja õpitud, see on kindlasti töö, kus tuleb olla ennekõike INIMENE.

Ploomi sõnul motiveerib sanatoorium oma töötajaid ühiste üritustega ja väljasõitudega Eesti erinevatesse kohtadesse. Viimane väljasõit koos kolleegidega oli Lindora laadale.


 Uudis lisatud: 2014-11-27 11:18:38

25.11.2014 osalesid SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu kasvandikud kadripäevaga seotud üritusel.

Avaldatud 26.11.2014 kell 16:13 ajalehes Valgamaalane.  Reporter Sirje Lemmik. Fotod ning artikkel täies mahus http://www.valgamaalane.ee/3006119/kadrid-vallutasid-raadiojaama

Kadrid vallutasid raadiojaama

Teisipäeva õhtul vuras Raadio Ruudu juurde kaks väikebussi kadrisantidega. Kohale jõudsid Valga lõvid Kurepesa ja Taheva lastega, kellel jätkus põnevust hulgaks ajaks.

Jaak Madismäe tutvustas raadiosaate tegemiseks vajaminevat tehnikat ning rääkis saadete sünniloost. «Raadiotöö juures peab pea kogu aeg pingsalt kaasa mõtlema. Lugedes üht lauset, peavad silmad juba ülejärgmist haarama. Ka sõnu võib öelda eri tooniga ja mitmel moel.»

Mees, kes raadiotööd teinud üle 20 aasta, rääkis tohututest muutustest selle aja jooksul. «Vanasti olid töövahendiks lindimakid, siis võeti kasutusele CD-mängijad, nüüd teevad kõik ära arvutid. Tehnika on tohutult arenenud ja tööd palju lihtsam teha.»

Küll rõhutas mees, et igaüks raadios töötama ei sobi. «Tähtis on diktsioon, isegi hääletämber. Eelistatakse madalamat naishäält ning baritonaalse bassihäälega meest, sest need hääled on usaldusväärsemad.»

Tantsiti, lauldi ja loeti luuletusi

Kadrisandid tõid raadioruumis kuuldavale luuletused ja laululood ning näitasid ette tantsunumbrid. Raadiomees Jaak andis lastele lubaduse, et etteasteid saavad nad ka raadiost kuulata.

Kurepesa lapsed panid mõistatustega kimbatusse kõik kohalolijad. Hiir läheb auku, saba jääb välja ja saks õues, sada hilpu seljas, tagantpool paljas. Ega teatud, et õige vastus on võti ja kana.

Raadiost mindi kadrisanti jooksma. Külastati Valga peresid, kus kadrisandid olid oodatud. Laul lasti valla juba välisukse taga: «Laske sisse kadrisandid, kadri küüned külmetavad, kadri varbad valutavad ...».

Tantsud-laulud-luuletused-mõistatused jätkusid toaski. Lisaks kadrilauludele võeti koos pererahvaga ette ühistantsud, nagu «Mul on üks tore tädi» ja «Kui sul tuju hea».

Peredes esitasid kadrisandid nipiga mõistatusi ning lõbu oli laialt, kui pererahvas vastuseid anda ei osanud. Tänutäheks said lapsed maiustusi.

Meeleolukale kadrijooksule pandi punkt bowlingusaalis, kus peeti maha ägedad võistlused. Kosutust said kadrisandid maiustustelauas.

Oodatud üritus

Taheva kuueliiklelisest kadrisantide esindusest oli pool üritusel esmakordselt. Raadios oli põnev, seal peres oli nii ilus valge koerake, aga seal lõi meiega koos tantsu ka peretütar, bowling oli äge, tore oli – kostus laste suudest muljeid.

Taheva asenduskodu kasvataja Sale Vahesaare sõnul ootavad lapsed kadripäeva ning sedapuhku osaleti üritusel juba kuuendat korda. «See on Valga lõvidel väga tore ja tänuväärne ettevõtmine ning lapsed teavad, et nende sõbrad Valga lionid neile midagi toredat korraldavad,» sõnas Vahesaar. «Juba varakult hakkame laule ja tantse õppima. Lastele on see meeldiv vaheldus.»

Ka bussijuhirollis olnud SA Taheva Sanatoorium juhataja Janika Ploom arvas, et ettevõtmine on vajalik, tore ja oodatud.« Kedagi siia vägisi tulema ei sunni, lapsed ootavad kadripäeva pikisilmi.»

Bowlinguvõistlused peetud, läksid lapsed oma kodudesse, et kohtuda lionsitega vastlapäeval.

KADRIPÄEV

Eestisse jõudis kadripäev koos ristiusuga 12. sajandil, kus kohalikust sügistööde pühast sai püha Katariina mälestuspäev ehk kadripäev.

Kadripäeva lahutamatu osa – kadrisandiks käimine – pärineb ajast, mil mööda maad rändasid ande koguvad kloostrite kerjusmungad, kelle lauludes kõlas ladinakeelne sõna sanctus (püha) ning kes soovisid pererahvale head vilja-, karja- ja pereõnne. Seetõttu arvataksegi, et eestipärane «kadrisant» tuleneb püha Katariina (Kadri) santidest.

Eestlastel käisid kadrisantideks tüdrukud, kes olid riietatud valgetesse riietesse. Arvatavalt sümboliseeris see piima, sest legendi järgi voolas püha Katariina hukkamisel tema kehast vere asemel piim, samuti Katariina mõtete neitsilikku puhtust.

 

 


 Uudis lisatud: 2014-11-03 14:28:03

27.10.2014 tõi Saksamaa Schleswig-Holsteini Liidumaa Punase Risti selts vajalikku inventari Sihtasutusele Taheva sanatoorium.

 

Avaldatud 28.10.2014 kell 00:00 ajalehes Valgamaalane.  Reporter Sirje Lemmik. Fotod ning artikkel täies mahus http://www.valgamaalane.ee/2969433/tahevasse-joudis-abi-saksamaalt.

Eile jõudsid Tahevasse kaks suurt veoautot, mis tõid Schleswig-Holsteini Liidumaa Punase Risti seltsilt sanatooriumile hulga tarvilikku vara.

Seltsi presidendi Henning Krameri sõnul on neil koostöö Eesti Punase Ristiga toiminud juba seitse aastat ning ka Eesti hooldekodudesse toimetatakse regulaarselt abisaadetisi. «Ühistegevus kasvas omakorda välja sidemetest Eesti kirikukogudustega, kellega koostöö ulatub 15 aasta tagusesse aega.»

Tulemuslikku koostööd kinnitas ka Punase Risti Valgamaa seltsi sekretär Aina Pääro. «Eelmisel suvel ehitasid kahe riigi vabatahtlikud noored laagris sanatooriumi juurde katusealuse laudade-pinkidega ja rajasid lillepeenrad. Ka abi on nad Valgamaale mitu korda toonud.»

Sel korral laaditi autodest maha 12 voodit: kuus elektrilist ja kuus mehaanilist. Samuti 12 öökappi, kolm pott-tooli, kolm dušitooli, madratsid, kastid meditsiiniinventariga.

SA Taheva Sanatoorium juhatuse liikme Janika Ploomi sõnul on asutusel praegu ainult üks elektriline ja mõni mehaaniline voodi. «Saime väga vajalikud esemed. Oluline ei olegi asjade arv, vaid abi ja toetus,» oli Ploom tänulik. Varem on Saksamaalt Tahevasse jõudnud nii riideid kui inventari.

Sel korral oli Saksamaa seltsil plaanis abisaadetis kohale toimetada 13 hooldekodusse ja kirikukogudusse.

 

 

 

 

 


 Uudis lisatud: 2014-10-10 13:17:18

Tervise Arengu Instituut
Pressiteade
15. september 2014

Teavitus kutsub mehi enam puu- ja köögivilju sööma.
Tervise Arengu Instituut alustab teavitust „Mees peab olema viljakas", et meestele meelde tuletada soovitust süüa vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju päevas. Teadlikud sellest, kui palju tuleks päevas puu- ja köögivilju süüa, on vaid 9% meestest.
Mehed peavad vajalikku kogust oluliselt väiksemaks. Kõige enam neist ehk 44% arvab, et vajalik kogus on 1–2 peotäit puu- ja köögivilju päevas, selgus Turu-uuringute ASi uuringust. Naiste teadlikkus on meeste omast parem, neist teadis iga viies (20%) soovituslikku päevast kogust. Naised jälgivad ka rohkem, et nad sööksid puu- ja köögivilju – seda teeb 52% naisi ning vaid 33% mehi.
Tervise Arengu Instituudi toitumisekspert Tagli Pitsi sõnul on teavituse eesmärk tõsta meeste teadlikkust, kui palju nad tegelikud peaksid puu- ja köögivilju sööma ning neid sellele teele ka suunata. „Meestega tehtud intervjuud näitasid, et paljud neist on puu- ja köögiviljade söömise
suhtes positiivselt meelestatud. Kui need on saadaval ja serveeritud, siis süüakse neid heameelega. Küll aga ei olda valmis selleks tegema suuri pingutusi, näiteks poodi selle pärast eraldi ei minda,“ tõdes ekspert. Pitsi lisas, et uurides põhjuseid, mis enim mõjutavad puu- ja köögiviljade söömist, on leitud, et olulised on teiste toetus ning teadmised puu- ja köögiviljade vajalikkusest. „Loodame, et meie sõnum, et vähemalt viis peotäit puu- ja köögivilju on kogus, mis aitab ennetada haigusi, tugevdada immuunsussüsteemi ning hoida normaalset kehakaalu ja vererõhku, jõuab meesteni ning mõjutab positiivselt nende toitumisharjumusi.“
Puu- ja köögiviljade kättesaadavuse suurendamiseks on teavitusega „Mees peab olema viljakas" liitunud erinevad toitlustusasutused üle Eesti, kes teevad sel perioodil eripakkumisi rohkelt puu- ja köögivilju sisaldavatele toitudele. Teavituses osalevad ka toidukaupluseketid. Samuti korraldatakse pea kõigis maakondades mitmeid ettevõtmisi, näiteks toidutegemise õpitube ja retseptivõistlusi. Retseptide ja näpunäidetega aitab veebileht toitumine.ee.
Kampaaniat toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013–2014".

Lisainfo: 
Maris Jakobson, 
Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik 
659 3906
maris.jakobson@tai.ee

 


 Uudis lisatud: 2014-10-10 13:16:14

Taheva Vallavolikogu istung peetakse 17. oktoobril 2014 algusega kell 14.00 Sihtasutuse Taheva Sanatoorium peamajas. Istungi päevakord: 1. SA Taheva Sanatooriumi tegevuse tutvustamine; 2. Taheva valla arengukava aastateks 2014–2023 vastuvõtmine; 3. Taheva valla eelarvestrateegia aastateks 2014–2023 vastuvõtmine; 4. Taheva valla kalmisturegistri põhimääruse vastuvõtmine; 5. Taheva valla kalmistute kasutamise eeskirja vastuvõtmine; 6. Taheva valla heakorraeeskirja vastuvõtmine. 


 Uudis lisatud: 2014-10-10 13:15:39

Alates 1. oktoobrist 2014 korraldab politsei oma töö ümber selliselt, et piirkonnapolitseinikud saavad peaasjalikult keskenduda ainult kogukonna teenindamisele ja nende probleemide likvideerimisele. Samas tugevdatakse patrullpolitseinike koosseisu. Seepärast suunduvad osad senistest piirkonnapolitseinikest alates oktoobrikuust patrulli ning teine osa piirkonnapolitseinikest jääb oma piirkonnas turvalisusega tegelevate koostöövõrgustike loomine ja hoidmine. Valga linnas, Karula, Taheva, Tõlliste, Sangaste ja Õru vallas hoiab politsei, kogukonna ja koostööpartnerite vahelist sidet piirkonnavanem Marek Käis (766 8124; 5330 7155; marek.kais@politsei.ee). Lisainfot piirkonna turvalisusküsimustest saate jooksvalt ka Valga konstaablijaoskonna Facebook’i leheküljelt aadressil www.facebook.com/valgakonstaabel. Kiiret reageerimist vajavate sündmuste korral aitab hädaabinumber 112.

Vastuvõtt:

Taheva vald - iga kuu teine teisipäev 13.00-14.00 Laanemetsa küla, vallamaja
Sangaste vald - teisipäeviti 10.00-11.00 Sangaste alevik, vallamaja
Tõlliste vald - teisipäeviti 09.00-10.00 Laatre alevik, vallamaja
Õru vald - iga kuu teine teisipäev 11.00-12.00 Õru alevik, vallamaja
Karula vald - iga kuu teine teisipäev 15.00-16.00 Lüllemäe küla, vallamaja.


 Uudis lisatud: 2014-10-09 14:33:31

SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM KASVANDIKUD LIIKLUSLINNAKUS.

Asenduskodu kasvandikud külastasid 04.10.2014 liikluslinnakut, mis asub Võrumaal. Rotatsiooni korras said kasvandikud liikuda erinevate tegevuskohtade vahel:  liikluslinnas liiklemine, väikeste autodega sõitmine, käsitööga tegelemine, jalgratastega sõitmine, politsei ja päästeameti tehnikaga tutvumine ning meediku abiga esmaabi tarkuste õppimine. Kui liikluslinnakus sai ring tehtud, siis suunduti edasi Nõiariiki. Nõiariigis anti kingitus igale kasvandikule ning ootas maitsev lõunasöök.

Liikluslinnaku külastust toetas MTÜ SEB Heategevusfond.

Aitäh toetajatele ning korraldajatele!

 


 Uudis lisatud: 2014-09-29 10:26:05

SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM ASENDUSKODU KASVANDIKUD  17. TARTU RATTAMARATONIL

 

20.09.2014 osales 7 kasvandikku rattamaratonil. Osalemist toetas MTÜ SEB Heategevusfond.

MTÜ SEB Heategevusfond rentis jalgrattad ning kiivrid lastele, kellel need puudusid.

Rattamaraton toimus Tartus Tähtvere Spordipargis. Kasvandikud läbisid 5,1 km trassi (MINImaraton). Rattad pidasid vastu, keegi endale viga ei teinud. Rada oli kõigi jaoks läbitav ning jõudu jäi veel ülegi. Igaüks sai medali kaela. Kingituseks saadi veel ka kiivrid. Kasvandikud olid rõõmsad, et neil oli võimalik osaleda maratonil.

Peale maratoni mindi sööma Dorpati hotelli. Peale sellist pingutust oli kõigil isu hea.

Peale sööki jätkus päev Aura veekeskuses. Ujumine,  torudes sõit ning saunas käik aitasid lihaseid lõdvestada.  

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud tänavad MTÜ SEB Heategevusfondi.

Teeme trenni ning oleme valmis osalema ka järgmisel aastal!


 Uudis lisatud: 2014-09-23 09:24:34

SA Taheva Sanatooriumi arengukava 

SA Taheva Sanatooriumi arengukava 2014–2020 eelnõu avalik väljapanek toimub sihtasutuse osakondades ja kodulehel ajavahemikus 24.09.2014–08.10.2014 ja dokumendi avalik arutelu peetakse 09.10.2014 algusega kell 10.00 SA Taheva Sanatooriumi peamajas. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada oma ettepanekuid ja arvamus, mis arutatakse läbi avalikul arutelul. Arengukava kinnitab sihtasutuse nõukogu hiljemalt novembris 2014.

Info, küsimused ja ettepanekud telefonidel 769 8723, 517 8470 (Janika Ploom) või e-posti aadressil tahevasanatoorium@hot.ee.


Lisamaterjal:
SA Taheva Sanatoorium arengukava 2014 - 2020 eelnõu

 Uudis lisatud: 2014-09-09 12:12:17

Koolitus Hargla kandi külade kogukonnale

KULTUURIPÄRAND MEIE ÜMBER:

KUIDAS HOIDA TRADITSIOONILISI TEADMISI JA OSKUSI?

Hargla Maakultuurimaja

Milline koht on traditsioonilistel teadmistel ja oskustel meie igapäevaelus? Kas oskame neid märgata ja väärtustada? Kas peame näiteks vajalikuks koduaias vikatiga niita, kui murutraktor teeb selle töö palju kiiremini ära? Kas teame, milliste sõnadega lohutada haiget saanud last, kuidas tohterdada umbeläinud sõrme? Kas mäletame vanavanematelt kuuldud lugusid ning on meil meeles neid ka kaaskondsetega jagada?

Koolitusel kuuleme, kuidas saab kogukond oma vaimse pärandi – põlvest põlve edasiantud teadmiste, oskuste, kommete ja tavade – hoidmisele ja edasiandmisele kaasa aidata. Külas on Võro Instituudi projektijuht Külli Eichenbaum ja Rahvakultuuri Keskuse vaimse pärandi spetsialist Kristi Grünberg.

Koolitust korraldab Rahvakultuuri Keskus.


 Uudis lisatud: 2014-09-09 12:10:06

Taheva valla matkapäev toimub 4. oktoobril. Algus kell 12.00 Tsirgumäelt Taheva Sanatooriumi läheduses asuva Mustjõe silla juruest. Võimalik läbida 10 km matkarada jalgsi või 25 km pikkune rattarada. Kontakt: Urve Naha (urve114@hot.ee) või Monika Rogenbaum (vallavanem@taheva.ee, 510 9822).


 Uudis lisatud: 2014-08-29 11:49:20

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud jalgpalli mängimas.

 

Ajavahemikus 11.- 15.august 2014 osalesid 4 kasvandikku jalgpallilaagris. Laagri maksumuse kattis  MTÜ SEB Heategevusfond.

Põhitegevus toimus Valga linnas Kungla tänava jalgpallistaadionil. Ühel päeval viibiti ka Tallinnas A. Le Coq Arenal . Kogu laagri kestel said kasvandikud tegelda aktiivselt spordiga. Iga osaleja sai endale jalgpalli mängimiseks vajalikud riided.

Kasvandikud olid rõõmsad, et neil oli võimalik osaleda sellises laagris. Igavust või üksindust ei saanud keegi tunda. Korraldajad oskasid planeerida aega ning tegevusi nii, et koormus oli piisav. Kasvandikud said kanda seljas vastavat riietust millel enda nimi,  mängida jalgpalli ning suhelda teiste omavanustega. 

Kasvandikud kinnitasid, et A. Le Coq Arena külastamine ning Eesti esindusväljakul  jalgpalli mängimine oli elamus, mis jääb meelde terveks eluks.

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud tänavad MTÜ SEB Heategevusfondi, Eesti Jalgpalli Liitu ning juhendajaid, kes igapäevaselt kasvandikega tegelesid!

Soovime laagris osaleda ka järgmisel aastal!


 Uudis lisatud: 2014-08-29 11:00:35

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud Lottemaal.

MTÜ SEB Heategevusfondi eestvõtmisel ning toetusel said lastekodude ning asenduskodude lapsed 18.08.2014 külastada Lottemaad. Sihtasutusest Taheva Sanatoorium osalesid sellelel üritusel asenduskodu 8 kasvandikku ja kasvataja.

Seltskond jõudis kohale kell 11.00. Väikebuss jäeti parklasse. Lottemaale võis sõita rongiga või minna jalgsi. Meie seltskond valis viimase. Peale pikka sõitu Tsirgumäelt Lottemaale oli jalutuskäik ergutav ning sai sirutada jalgu.

Lottemaa pääslas said osalejad käepaelad ning Lottemaa kaardi. Kasvataja juhendamisel ning näpuga kaardil järge ajades algas Lottemaaga tutvumine. Marsruudi panid paika lapsed ise. Mindi just sinna, mis hetkel meeldis. Viie tunni jooksul jõudis seltskond läbi uurida kogu Lottemaa. Kasvandikud vaatasid kahte etendust, tegid sporti, panid oma võimeid proovile takistusribal ning meisterdasid töökojas. Põnevust ning tegevusi jätkus kõigile.

Vahepeal sai keha kinnitatud. Toitlustamine oli korraldatud Giovanni teatris. Buffet lauas oli riis ja makaronid, lisaks lihapallid või viinerid koos salatiga. Igaüks sai just nõnda palju, et suutis kõik ära süüa ja kõht sai ka täis. Lisaks sai igaüks veel jäätise ning joogi.

Lottemaalt parklasse sõiduks kasutasime rongi. Pikk kodutee ootas meid ees.

Kasvandikud olid rõõmsad, et said osaleda sellisel üritusel. Tagasiside ainult positiivne. Enamus sooviksid veelkord külastada Lottemaad.

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud tänavad MTÜ SEB Heategevusfondi!


 Uudis lisatud: 2014-08-19 11:50:25

23.08.2014 külastavad asenduskodu kasvandikke jalgpallurid klubist TARTU JK WELCO ELEKTER.


 Uudis lisatud: 2014-08-18 08:41:15

Mis on Rajaleidja keskus ja mis on tema põhiülesanneteks?

Rajaleidja keskus on piirkondlik keskus, mis pakub haridustugiteenuseid ehk karjääri- ja õppenõustamist (sh eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist) ning karjääriinfo vahendamist.

Lisaks eespool nimetatud teenuste osutamisele, korraldab keskus maakondliku nõustamiskomisjoni igapäevast tööd ning vajadusel ka üleriigilise nõustamiskomisjoni filiaali tegevust. Ühtlasi algatab ja osaleb keskus kohalikes projektides ning koordineerib teenusega seotud koostööd ametiasutuste ja organisatsioonide vahel.

Keskustes tehakse tööd selleks, et lapse õppimise või käitumisega seotud probleeme ennetada ja lahendada ning laste ja noorte toimetulekut ja konkurentsivõimet kindlustada. Meie tegevusest on kasu nii õppijale kui ühiskonnale tervikuna.

Teenustest täpsemalt.

Karjääriinfo vahendamine on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutava teabe jagamine. Karjäärinõustamine aga inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Õppenõustamine on kooliväline nõustamine, mille eesmärk on laste, lapsevanemate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamiseks, õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks olukorras, kus koolisisesed tugimeetmed ei ole kättesaadavad või ei ole andnud soovitud tulemusi.

Kus uus keskus avatakse?

Rajaleidja keskus alustab tööd 1. septembril, teadmiste päeval ja selle asukohaks on Aia tänav 9, Valga linnas. Linna ja maakonna inimesed teavad seda eelkõige A-Karuse ilusalongina. Uues keskuses on remonttööd lõppenud, kabinetid sisustatud ja meeskond komplekteeritud. Esimesed töötajadki juba tööülesandeid täitmas. Keskuse avamisüritus ja lahtiste uste päevad toimuvad septembri teises pooles.

Kes on peamised keskuse huvigrupid, sihtgrupid?

Õppenõustamise sihtgruppideks on hariduslike erivajadustega lapsed, nende seadusjärgsed esindajad, haridusasutuste töötajad, kohaliku omavalitsuste sotsiaaltöötajad, haridusametnikud ja juhid. Karjääriteenuste huvigruppideks on varakult haridussüsteemist lahkunud noored, töötud noored, 18- kuni 26-aastased täiskasvanud ning üleminekufaasis noored (nii põhi-, üld-, kutse- kui kõrgharidusega).

Pöördu Rajaleidja keskusesse, kui vajad tuge hariduse omandamisel või karjäärivalikute tegemisel. Keskuse infotöötaja aitab leida sobiva nõustamisaja!

Uus Rajaleidja keskus alustab tööd 1. septembrist.

Keskuses töötab 9 inimest.

Keskus asub Valga kesklinnas aadressil Aia 9.

Infotelefon 58860714.

 Tere tulemast!

Jaanika Käst

keskuse juht

 


 Uudis lisatud: 2014-08-15 10:34:51

Liivimaa töömess toimub 27. septembril kell 9.00 - 14.00 Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses (Kesk 1, Valga). 

27. septembril toimuv töömess on Valgamaal esimene omataoline. Töömess on avatud kõigile huvilistele, kes soovivad infot töövõimalustest Lõuna-Eestis, Põhja-Lätis ja mujal Euroopas. Messi eesmärk on kokku viia tööandja ja tööotsija.

Pakume tööandjatele võimalust ennast tutvustada ning leida enda meeskonda uusi töötajaid. Töömessil osaleb üle 20 tööandja, kes teevad esmased tööintervjuud huvilistega juba messil. Seetõttu on külastajatel soovitav võtta kaasa oma CV (elulookirjeldus).

Töömessil osalevad ka töötukassa head partnerid, kellelt külastajad saavad terve messiaja vältel küsida neile kasulikku ja huvipakkuvat infot. Messi ajal hakkavad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse (Kesk tn 1) I korrusel paiknema tööandjate ja partnerite messilauad, II korruse õpperuumis toimuvad aga täistundidel (kell 10.00, 11.00, 12.00, 13.00) ettekanded järgmistel teemadel:

 1. „Tööleping, töölepingu sõlmimine“, Tööinspektsioon
 2. „Töökohapõhine õpe“,  Valgamaa Kutseõppekeskus
 3. „Mida peaks teadma välismaale tööle suundumisel (ohud ja võimalused)“, Eesti Töötukassa /EURES
 4. „Kuidas Valga linn toetab siia saabuvat töötajat? Piiriülene töö“, Valga linnapea

Sissepääs messile on tasuta!

 Messil osalevad  ettevõtted:

A. Karuse AS - www.akaruse.ee

Atria Eesti AS - www.atria.ee

Balti Metsahooldus Grupp OÜ

Eestimaa Talupidajate Keskliit/Talupidajate Asendusteenistus - teenistus.taluliit.ee

Eesti Post AS/ OMNIVA  - www.Omniva.ee

ENICS Eesti AS - www.enics.com

Finesta Baltic OÜ - www.finesta.ee

Forestline OÜ - www.forestline.ee

Gomab Mööbel AS - www.gomab.ee

Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS - www.hooldekodu.ee

Maksu- ja Tolliamet – www.emta.ee

MAXIMA Eesti OÜ - www.maxima.ee

Moon TTM OÜ- www.moon.ee

Norstat Eesti AS - www.norstat.ee

Nõuni Puit &Tooted OÜ - www.nounipuit.ee

Pühajärve Puhkekodu AS - www.pyhajarve.com

Selver AS - www.selver.eu

Taheva Sanatoorium SA - www.sats.ee

Tõrva Tarbijate Ühistu – www.etk.ee

Tööinspektsioon - www.ti.ee

Valga Haigla AS - www.valgahaigla.ee

Valga Linnavalitsus- www.valga.ee

Valgamaa Kutseõppekeskus - www.vkok.ee

Walk Furniture OÜ - www.walkwood.ee

 

Eesti Töötukassa Valgamaa osakond


 Uudis lisatud: 2014-08-11 13:24:38

Paranes haiglate ja hooldekodude tuleohutus

Valgamaalane 11.08.2014
 
Neljapäeval, 7. augustil pandi ametlik punkt Šveitsi toetatavale Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutumaks muutmise projektile. Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti  «Tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeasutustes» tulemusel saadi ülevaade meie hoolekandeasutuste tuleohu riskidest ja leiti ka lahendusi nende vähendamiseks. 
 
Valgamaal kuulus projekti sihtgruppi üle kümne asutuse: Taagepera hooldekodu, Hummuli hoolekandekeskus, Karula hooldemaja, Otepää tervisekeskuse hooldekodu ehk eakatekodu ja sama keskuse statsionaarse hooldusravi osakond, MTÜ Hellenurme Mõis hooldekeskus, Taheva sanatooriumi Kalliküla osakond ja sama asutuse hooldekodu, Paju Pansionaatide hooldekodu, Tõrva haigla hooldekodu, Valga hooldekodu, Valgamaa tugikeskuse hooldekodu, Valga haigla.

Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna eksperdi ja projektijuhi Tagne Tähe sõnul oli eesmärk tõsta Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutust, vähendada ohtu nii patsientide kui meditsiinipersonali ja külastajate elule, samuti vähendada varalise kahju tekkimise tõenäosust.

Projekti käigus hinnati kõigi teada olevate ööpäevaringset teenust osutavate haiglate ja hooldekodude tuleohutusriskid, töötati välja koolitussüsteem personali tuleohutusalaseks koolitamiseks, samuti analüüsiti haiglate ja hooldekodude tuleohutusnõudeid.

«Vastavalt riskitasemetele soetasime haiglatele ja hoolekandeasutustele päästelohistid ja mittepõlevad voodimadratsid. Tuleohutusalaste teadmiste ja oskuste kinnistamiseks on haiglatel ja hooldekodudel edaspidi võimalik kasutada ka tulekustutussimulaatoreid ja e-õppe keskkonda,» selgitas Tähe.

Oluline projekti tulem on haiglate ja hooldekodude tuleohutusvaldkonna arengustrateegia. «See sisaldab endas peamisi probleemkohti ja toob välja projekti jätkutegevused, mille ühine elluviimine haiglate, hooldekodude, päästeameti ja ministeeriumite osalusel loob eeldused tuleohutuse tõstmiseks ravi- ja hoolekandeasutustes,» selgitas Tähe.

Üks eesmärk on lisada tuleohutusõpe meditsiinilist kutse- ja kõrgharidust pakkuvate koolide õppekavadesse, et meditsiinitöötajad saaksid tööks vajalikud tuleohutusteadmised juba ametit õppides.

Kõnealuse projekti ajalugu ulatub aastasse 2006, kui Euroopa Komisjon ja Šveitsi valitsus sõlmisid kokkuleppe koostööprogrammi loomiseks, millega Šveitsi riik toetab 2004. aastal Euroopa Liiduga liitunud uusi liikmesriike. Šveitsi koostööprogrammi ettevalmistused Eestis algasid jaanuaris 2007. Programmi raamkokkulepe allkirjastati sama aasta 20. detsembril Bernis.

Šveits toetas projekti 85 protsendi ulatuses ehk 1 390 431 Šveitsi frangiga, Eesti osalus oli 245 370 franki.


 Uudis lisatud: 2014-08-07 14:40:12

TSIRGUMÄE – SOOBLASE KÜLAPÄEV 2014

Sihtasutusest Taheva Sanatoorium võttis osa 12 asenduskodu kasvandikku, 2 kasvatajat, 6 erihoolekandeosakonna klienti ning tegevusjuhendaja.

Täname korraldajaid ning toetajaid!


 Uudis lisatud: 2014-08-07 12:51:10

VAIMSE TERVISE MESS NING LÕUNA - EESTI ERIHOOLDUSTEENUSTE KESKUSE 10.SÜNNIPÄEV

 

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium erihoolekandeosakonna 6 klienti, tegevusjuhendaja ning arendusjuht osalesid Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskuse  poolt korraldatud Vaimse Tervise Messil,  mis toimus 06.08.2014 Võrus Kultuurimaja Kannel aias. Sellel päeval tähistas  Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus ka oma 10. sünnipäeva.

SA Taheva Sanatooriumi tutvustamiseks sisustati messiboks infostendiga  ning väljapanekuga klientide poolt valmistatud esemetest  – kaardid, ehted, võtmehoidjad, tikandid jne. Meie asutuse esindus korraldas huvilistele mängu, kus läks vaja tähelepanu ning taipu.

Erihoolekande osakonna kliendid võtsid aktiivselt osa erinevatest tegevustest. Lauldi ja tantsisti. Külastati õpitubasid ning osaleti võistlusmängus. Päeva lõpetas tordi söömine ning disko koos Tauri Anniga.

 

Sihtasutus Taheva Sanatoorium õnnitleb Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskust 10. sünnipäeva puhul!

Täname meeldejääva sünnipäeva ning messi korraldamise eest.


 Uudis lisatud: 2014-08-05 11:11:22

18. augustil kutsub SEB Heategevusefond Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonna lapsi Pärnumaale laste lemmiktegelasele Lottele külla.

Aitäh SEB Heategevusfondile!!!!!


 Uudis lisatud: 2014-08-05 11:01:55

Sihtasutse Taheva Sanatooriumi erihoolekande osakond osaleb "Vaimse Tervise Messil" 06.08.2014 Võrus Kultuurimajas Kannel aias.


Lisamaterjal:
Kutse messile

 Uudis lisatud: 2014-08-05 10:58:13

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi erihoolekande osakond on väljasõidul Oore puhkekohas 05.08.2014. Koos tegevusjuhendajatega sõidetakse järvel paadiga, keedetakse lõkkel suppi, võetakse päikest ja ujutakse.


 Uudis lisatud: 2014-07-24 14:11:54

OLETE OODATUD TSIRGUMÄE-SOOBLASE KÜLAPÄEVALE  02.08.2014 ALGUSEGA KELL 15.00 SOOBLASE KÜLAS ASUVA JAHIMAJA JUURDE!


Lisamaterjal:
Olete oodatud Tsirgumäele

 Uudis lisatud: 2014-07-24 14:03:42

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakond külastas 23.07.2014 Alaveski loomaparki.

Üritust sponsoreeris Alaveski loomapark. Täname pererahvast lahke vastuvõtu eest!


 Uudis lisatud: 2014-07-24 09:46:34

SA Taheva Sanatoorium otsib hooldustöötajat ja kasvatajat. Palume oma CV saata e-posti: tahevasanatoorium@hot.ee hiljemalt 13.08.2014. Infot telefonidel 517 8470 või 769 8723.


 Uudis lisatud: 2014-07-21 11:52:30

Sotsiaalmeedia – politsei käepikendus elanike aitamisel

Valga, Tõrva ja Otepää konstaablijaoskonnad on loonud Facebookis leheküljed, kus jagatakse
elanikele kasulikku teavet politseitööst ning nõuandeid igapäevase turvalisuse tagamiseks.

Valga piirkondliku politseitöö teenistuse vanema Robert Kõvaski sõnul vahendatakse konstaablijaoskondade
Facebooki lehtedel infot leitud asjadest, vajadusel hoiatatakse elanikke, teavitatakse erinevatest
politseikampaaniatest ja üritustest, tutvustatakse konstaableid ja tehakse muud ennetusalast teavitust.
„Saame oma maakonna inimestele kiirel ja mugaval moel infot anda ning postitused jõuavad lühikese aja
vältel väga paljudeni,“ sõnas Kõvask. „Samuti on sotsiaalmeedia soodne koht näitamaks, kui mitmekülgne
on õigupoolest politseinike igapäevatöö,“ lisas ta.

Politsei kolimine sotsiaalmeediasse on ennast korrakaitsjate jaoks korduvalt tõestanud. Peale selle, et
inimesed postitustes jagatud varastatud asju ära tunnevad ja oma kraami tagasi saavad, kirjeldab Valga
piirkonnapolitseinik Tarmo Tuulas juhtumit, kus kardetavalt uppunud inimene täitsa omal jalal ja üsna
ehmununa jaoskonda tuli. Nimelt teatati ühel õhtul politseile, et järve äärest leiti mehe riided ja mõned
isiklikud esemed, mis mõnda aega seal juba omanikku ootavad. Politsei kammis järve läbi kaaludes
võimalust, et keegi võib olla ujuma minnes hätta sattunud. Info leitud riiete kohta pandi ka Valga
konstaablijaoskonna Facebooki lehele. Agarad sotsiaalmeedia kasutajad jagasid seda teadet lühikese aja
jooksul üle paari tuhande korra ning see jõudis ka venekeelse kasutajaskonnani. Peagi jõudiski riiete omanik
jaoskonda ning ütles, et oli paduvihma eest põgenedes riided järve äärde maha unustanud. Õnnelik ja kiire
lõpp loole – keegi hädas ei olnud, riided said ka omanikule tagastatud.

Valgamaaga seotud kolmel Facebooki lehel on praegu jälgijaid ligemale tuhatkond. Robert Kõvaski sõnul
pöörduvad inimesed sotsiaalmeedia kaudu politsei poole julgemalt ja aktiivsemalt kui näiteks telefonitsi.
„Politsei jaoks on elanike tagasiside väga oluline, seega kutsume kõiki üles postitusi kommenteerima ning
murede ja küsimustega meie poole pöörduma. Nii näeme paremini kitsaskohti, mida parandada,“ sõnas
Kõvask.

Kõik, kes soovivad kursis olla Valgamaa politseinike tegevusega sotsiaalmeedias, saavad lehekülgedega
liituda järgnevatel aadressidel:
Valga konstaablijaoskond: www.fb.com/valgakonstaabel
Tõrva konstaablijaoskond: www.fb.com/torvakonstaabel
Otepää konstaablijaoskond: www.fb.com/otepaakonstaabel

Ave Eerma
kommunikatsioonibüroo praktikant
Politsei- ja Piirivalveamet
7308852 / 5203403


 Uudis lisatud: 2014-07-21 11:51:25

SA Taheva Sanatooriumi kaks tegevusjuhendajat, üks kasvatusalatöötaja ja kolm kasvandikku asenduskodust osalevad Lüllemäe Kultuurimajas 24.07.2014 kell 17.00 HELMEKEEDE valmistamise õppepäeval.


 Uudis lisatud: 2014-07-14 10:47:54

SA Taheva Sanatoorium tutvustab sihtasutuse tegemisi ja toimetamisi 16.07.2014 kell 11.00 Töötukassa Valgamaa osakonna poolt korraldataval infopäeval töötutele ja infopäev toimub Valgamaa Töötukassa infosaalis.


 Uudis lisatud: 2014-07-14 10:43:38

Valgamaal, Kivimäe turismitalus toimus 12.07 - 13.07.2014 rahvusvaheline LIONS noortelaager.

12.07.2014 tutvustas SA Taheva Sanatooriumi arendusjuht-kasvataja  Valdeko Nielson  erinevatest kohtadest üle ilma kokku sõitnud noortele sihtasutuse tegemisi ja eriti asenduskodu osakonda.

Pühapäeval 13.07.2014 osalesid asenduskodu kasvandikud koos rahvusvahelise LIONS noortelaagriga tegevustes Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonis.

Aitäh korraldajatele!


 Uudis lisatud: 2014-07-07 10:19:20

SA Taheva Sanatoorium otsib hooldustöötajat. Töö sisuks on eakate inimeste hooldamine. Palume oma CV saata e-posti aadressile tahevasanatoorium@hot.ee hiljemalt 31.07.2014. Rohkem infot Janika Ploomilt telefonidel 517 8470 või 769 8723.


 Uudis lisatud: 2014-07-04 09:01:38

SA Taheva Sanatooriumile EQUASS Euroopa poolt antud sertifikaadi leiad allolevalt lingilt!


Lisamaterjal:
EQUASS Euroopa sertifikaat SA Taheva Sanatooriumile

 Uudis lisatud: 2014-06-27 13:42:53

Taheva sanatoorium sai kvaliteedimärgi

SA Taheva Sanatoorium alustas tööd 2005. aastal kahe üksusega – lastekodu ja üldhooldekodu osakonnaga. Praegu pakub sanatoorium asendus-, turva- ja hooldekodu ning erihoolekande teenust ning on maakonnas ainus, kellel on sotsiaalteenuste kvaliteedimärk.
SA Taheva Sanatoorium alustas tööd 2005. aastal kahe üksusega – lastekodu ja üldhooldekodu osakonnaga. Praegu pakub sanatoorium asendus-, turva- ja hooldekodu ning erihoolekande teenust ning on maakonnas ainus, kellel on sotsiaalteenuste kvaliteedimärk.
FotoArvo Meeks / Valgamaalane

SA Taheva Sanatoorium sai eelmisel nädalal rõõmusõnumi. Nimelt omistati asutusele rahvusvaheline sertifikaat, mis kinnitab nende teenuste head kvaliteeti.

SA Taheva Sanatoorium nõukogu esimehe Monika Rogenbaumi sõnul saatis European Quality in Social Services (EQUASS) neile teate, milles kinnitatakse, et asutuse teenused vastavad kvaliteedimärgi saamiseks kehtestatud nõuetele. «Saime ka vastava sertifikaadi. Tegemist on sotsiaalvaldkonna teenuste kõrget kvaliteeti tõendava märgiga,» kinnitas nõukogu esimees.

«Oleme teadlikult valinud suuna tegeleda teenuste kvaliteedi juhtimisega. Soovime, et kõik meie kliendid ja kasvandikud saaksid siit abi, mis vastab just nende huvidele ja vajadustele. Teenuste kasutajatel, töötajatel ja huvigruppidel on võimalus arendustegevustes ja protsessides ise aktiivselt osaleda,» selgitas Rogenbaum. Tema sõnul on võrreldes varasema ajaga paremini läbi mõeldud, miks midagi tehakse ja kas tehakse ka õigeid asju.

Töö käib aastaplaani järgi

«Lõime sihtasutusele praktiliselt täiesti uue dokumendisüsteemi ja vastavalt sellele korrigeerisime ka teenuste osutamisega kaasnevaid tegevusi. Kuna sihtasutus tegutseb nii üldhooldekodu, asenduskodu kui erihoolekandeteenuste pakkujana, töötati lähtuvalt kliendirühmadest välja ka vajalik dokumentatsioon  osakonniti,» lisas ta.

Näiteks on koostatud hooldusplaanid üldhooldekodu klientidele, täpsustatud kodukorrad, loodud süsteem vaimset, füüsilist ja majanduslikku turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning vajadusel ka juhtumitest teavitamiseks. Samas on valminud kvaliteedi käsiraamat.

Sihtasutus töötab nüüd aastaplaani järgi, mille täitmist jälgitakse. Täitmise ülevaadet tehakse kaks korda aastas. «Viisime läbi arenguvestlused töötajatega, rahulolu-uuringud klientide, töötajate ja koostööpartneritega, koostatud on vastavad analüüsid,» kinnitas Rogenbaum.

Kvaliteedimärgi saamiseks läbis asutus kaks välis- ja mitu siseauditit. «See töö oli mahukas, sest kvaliteedisüsteemi juurutamine peab jõudma kõigini, iga töötaja peab seda teadma ja sellesse uskuma. Kõik lülid on süsteemi toimimiseks hädavajalikud,» nentis Rogenbaum.

Kvaliteedisüsteemi loomisel oli juhtiv jõud meeskond, kuhu kuulusid sihtasutuse juhatuse liige Janika Ploom, arendustöötaja Valdeko Nielson, nõukogu liikmed Evi Veerme, Merike Sakkis ja Monika Rogenbaum

Kaks aastat sihikindlat tööd

«Esmatähtis on teenuste sisuline kvaliteet. Tahame, et turvaliselt ja toetatuna tunneksid end kõik meie kliendid. Tegemist on ju erivajadustega inimestega. Nende ettevõtmistele ja saavutustele elame kaasa, tunneme rõõmu kõikidest kordaminekutest,» ütles Rogenbaum. Juhendamisel on võimalik korda saata suuri asju, olgu selle näiteks kas või viljapuuaia rajamine Taheva mõisa parki.

Eesmärgi saavutamiseks tehti sanatooriumis sihikindlat tööd kaks aastat. «Süsteem on loodud, selle elushoidmine ja järjepidev rakendamine on sama raske töö. Nüüd on meie ühine ülesanne loodud süsteemi arendada ja paremaks muuta,» nentis ta.

Sertifikaat kehtib kaks aastat ning selle uuendamiseks tuleb taas läbida välisaudit. Nõukogu esimees on tänulik asutuse töötajatele, klientidele ja kasvandikele ning ka koostööpartneritele, kelle abil tunnistus saada õnnestus.

Esimesena anti kvaliteedimärk 2011. aastal Jõhvi haigla rehabilitatsiooniteenusele. Praeguseks on vastava tunnistuse omanikke vabariigis 30, viimasena omistati see Taheva sanatooriumile, kes on Valgamaal ainuke kvaliteedimärgi omanik.

 Infoks:

KVALITEEDIMÄRK

EQUASS Assurance on süsteem, mis tagab teenuste kvaliteedi ja kontrolli selle üle. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele, klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteedi.

Kasutusel mitmes Euroopa riigis, sealhulgas Portugalis, Norras, Iirimaal, Saksamaal, Sloveenias, Hollandis, Leedus, Eestis.

Põhineb 10 kvaliteedi põhimõttel, 50 kriteeriumil ja 100 tegevuse indikaatoril.

Kvaliteedi põhimõtted: juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus, kestev areng.

Allikas: EQUASSi koduleht

 
Sirje Lemmik, reporter

 Uudis lisatud: 2014-06-25 11:16:58

SA Taheva Sanatoorium vastab EQUASS Assurance nõuetele

European Quality in Social Services (EQUASS) saatis Sihtasutusele Taheva Sanatoorium teate, milles kinnitatakse, et Sihtasutus Taheva Sanatoorium vastab EQUASS Assurance nõuetele ja on seega saanud ka vastava sertifikaadi.

EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele/ klientidele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteedi.

Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvaldkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel mitmes Euroopa riigis (sh Portugalis, Norras, Iirimaal, Saksamaal, Sloveenias, Hollandis, Leedus jne).

Sihtasutus Taheva Sanatoorium töötas kaks aastat eesmärgiga saavutada vastavus EQUASS Assurance nõuetele. Protsessi juhtisid sihtasutuse juhatus ja nõukogu, selles osalesid sihtasutuse töötajad, kliendid ja kasvandikud ning erinevad koostööpartnerid. Protsessi käigus tehti töökorralduses olulisi muudatusi, samuti töötati välja mitukümmend uut töö- ja arengudokumenti ning uuendati põhjalikult sihtasutuse arengukava. Sihtasutusele antud sertifikaat kehtib kaks aastat ning selle uuendamiseks tuleb taas läbida välisaudit.

Tänan kõiki Sihtasutuse Taheva Sanatoorium töötajaid, kliente ja kasvandikke ning koostööpartnereid antud panuse eest ja õnnitlen ning soovin jaksu loodud süsteemi arendamiseks ja parendamiseks!

 

Monika Rogenbaum

SA Taheva Sanatoorium

nõukogu esimees


 Uudis lisatud: 2014-06-17 13:25:45

EQUASS Euroopa poolt on tulnud teade, milles kinnitatakse, et SA Taheva Sanatoorium vastab EQUASS Assurance nõuetele ja on seega saanud sertifikaadi!

Aitäh SA Taheva Sanatooriumi nõukogu liikmetele, töötajatele ja koostööpartneritele!


 Uudis lisatud: 2014-06-13 08:52:36

Jaanipäeva paiku külastab SA Taheva Sanatooriumi hooldekodu osakondasid kirikuõpetaja Vallo Ehasalu.


 Uudis lisatud: 2014-06-12 13:53:35

 

ESF projekt 1.3.0102.13-0476 „Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil“ 

SA Taheva Sanatooriumi erihoolekande osakonna toetatud elamise teenuse kliendid osalevad projektis "Noorte töölerakendamine tööturuvalmiduse kasvu abil".


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:56:40

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonna üks kasvandik osaleb noortelaagris Pollil

Eesmärk: anda elluastuvatele noortele oskusi ja teadmisi sisemise tasakaalu leidmiseks ja hoidmiseks ning tervislikuks toitumiseks.

Aeg: 30.juunist - 3.juulini

Koht: Polli talu. Polli talu on 20.sajandi algusest pärit eesti talu koos nelja kõrvalhoonega. Asub mere lähedal, 150 km Tallinnast.  Talus asub rahvusvaheline kujutava-, lava- ja ravitervisekeskus. Täpsem informatsioon talu kohta http://www.pollitalu.org/homepage.estonian.html

Osavõtjate arv: 16

Sihtgrupp: 2014.aastal kooli (gümnaasium, kutseõpe, ülikool) lõpetanud või lõpetavad ja samal aastal iseseisvasse ellu astuvad noored  (tüdrukud)

Korraldaja: Inara Eihenbauma ja ELNHÜ korraldustoimkond (Piret Värno, Sirje Just, Leena Masing)

Finantseerimine: Laagriga seotud kulud katab I.Eihenbauma heategevuslikus korras kogutud vahenditest.


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:48:18

SA Taheva Sanatooriumi erihoolekande osakonna kliendid tähistavad jaanipäeva 19 juuni 2014 SA Taheva Sanatooriumi pargis väikese grillipeoga!

 

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonna kliendid tähistavad jaanipäeva 20 juuni 2014 väikese grillipeoga SA Taheva Sanatooriumi pargis!


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:45:12

Rehabilitatsiooniteenusel Viljandi Haiglas viibivad suveperioodil 10 klienti SA Taheva Sanatooriumi erinevatest osakondades.

 


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:41:47

Hummuli vallavalitsuse poolt korraldatavas laagris Karaskil ajavahemikul 30.06-02.07.2014 osaleb 2 SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonna kasvandikku.

Valgamaa noorte looduslaagris 29.07 - 01.08.2014 Helme vallas, Rulli lasketiirus osaleb 6 SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonna kasvandikku.

SEB Heategevusfond koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga annavad meie lastele võimaluse osaleda jalgpalli suvelaagris, mis toimub Valgas ajavahemikul 11.08 - 15.08.2014 ja SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonnast osaleb laagris 4 kasvandikku. 


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:36:17

SA Taheva Sanatooriumi kasvandikud jälgivad 23. juunil Valgas - Valkas ajaloolist Võidupüha paraadi.


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:30:23

SA Taheva Sanatooriumi erihoolekande ööpäevaringne osakond külastab 12.06.2014 Alaveski loomaparki.

Üritust sponsoreerib Alaveski loomapark.

Täname pererahvast lahke vastuvõtu eest!


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:22:31

Suvevaheajal viibivad oma bioloogilistes peredes ja lähisugulaste juures aeg ajalt 8 SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu kasvandikku. 


 Uudis lisatud: 2014-06-12 12:19:22

SA Taheva Sanatooriumi arendusjuht osaleb Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna poolt korraldataval tööandjate teabepäeval, mis toimub 12. juunil 2014 Valgas.

Teabepäeval käsitletavad teemad:

 • tööandjate teenused (proovipäev, tööpraktika, palgatoetus, erivajadusega inimese värbamisega kaasnevad võimalikud toetusmeetmed, koolituskulude hüvitamine tööandjale jms).
 • tööturuteenuste muudatused tööandjale alates 1.05.2014
 • töövõimereform: töötukassa uued ülesanded ja koostöö tööandjatega
 • iseteenindusportaali kasutamisvõimalused (tööpakkumised, töötajate leidmine jms )

 Uudis lisatud: 2014-06-11 14:44:07

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu osakonnast viibivad 7 last ajavahemikul 11.06 - 19.06.2014 Relvo-Sport noortelaagris.

Relvo-Sport motell on korraldanud lastelaagreid üle 10 aasta ja on haridusministeeriumi tegevusloaga noortelaager.

Nende laagrid on väga populaarsed tänu laagri mitmekülgsetele võimalustele- laagriplatsil on olemas erinevad tegevusvõimalused:

 • palliplatsid (minijalgpall, võrkpall, rahvastepall, tänavakorvpall)
 • mänguväljakud (kriket, noolemäng, tennis, pentangue, sulgpall, noolemäng)
 • tegevused toas (koroona, lauatennis, male, kabe, lauamängud)
 • tegevused (push pall, vibulaskmine, õhupüssist laskmine)
 • kunsti tegemise võimalused
 • mõnulemised (kümblustünn, basseiniga saun, tiik ujumiseks, grillkoht)
 • terviserada hakkab laagri territooriumilt
 • ujumisvõimalused on laagriplatsi tiigis.

Laagrikoht asub looduskauni metsapargi servas Leevi oja kaldal. 


 Uudis lisatud: 2014-06-11 14:03:21

Taheva mõisa pargis lõppesid SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekti "Taheva mõisa pargi müüriga piiratud viljapuuaia" heakorrastamine. Tööde kogumaksumuseks kujunes 24 546 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus on 21 335,40 eurot. Töid teostas Roheline Ruum OÜ, järelevalvet tööde teostamise üle Raili Uustalu. Viljapuuaia üldist seisukorda arvestades oli ette nähtud heakorrastamistööd nii pargimaastikulise üldilme parandamiseks kui ka pargialaga piirneva aastakümneid hooldamata maa-ala kasutusele võtmiseks puhkealana. Viljapuuaias raiati seemnetekkelised puud ja freesiti kännud, raiuti võsa ja metsistunud viljapuud, korrastati maapinda, noorendati vanad aed-õunapuud, kujundati vabakujuline hekk, kooriti ja planeeriti maapind ning külvati murureeme.


 Uudis lisatud: 2014-06-11 13:44:07

ELEKTRIOHT – nähtamatu, kuuldamatu, tunnetamatu

Jaanus Tiisvend, varahalduse valdkonna juht 
09.06.2014
 
Andrus (16) on teismeline, kelles on adrenaliini täis hulljulgust, uhket spontaansust, suurt tühja igavust. Alajaama katusele ronimine tundub talle põnev ja pinev. Stopp! Selle aasta traagilisema elektriõnnetuse peategelane on elus. Põlenud käed, selgroolülide vigastus, rindkere põrutus jätavad poisile jälje kogu eluks. Tõsiselt!
Statistiliste numbrite taga on hirmsad lood, mis ühelt poolt räägivad riskeerimisest, rumalusest, aga teisalt teadmatusest, infopuudusest. Traagikast nagunii. Nähtamatu, kuuldamatu, tunnetamatu oht on järsku liiga siin ja praegu. Alati olemas! Varjatud oht, mis pole naljaasi. 

Kuna teismeeas lapsega rääkida võib olla liiga hilja, tasub teavitustööd teha juba lasteaia-east alates. Elektrijänese osalusel toimuvad sellel suvel üle Eesti mitmed elektriohutusteemalised üritused. Nõu jagab Elektrijänes, kellega lapsed saavad teha ka pilti. Vaata ürituste ajakava ja tule osalema!

Kuni 16. juunini 2014 saad teha ka veebis koos lapsega ohutustesti ja võita talle vinge Lego komplekti! 

Lisaks soovitame algaval suvehooajal vaadata lapsega koos üle kodus ja koduteel asuvad ohud - alajaamad, elektrikilbid ja -liinid, kodus asuvad elektripistikud jne. 

Räägi lapsele elektriohtudest järgmist: 

 • Elektriohu märk – hoiata teda kohtade eest, mis on nõnda märgistatud;
 • Elektriseadmed, pistikupesad, juhtmed – keela tal neid torkida;
 • Elektriseadmed – neid ei tohi kasutada märgade kätega ega vee läheduses. 
  Tulekahju korral ei tohi voolu all olevat seadet kustutada veega;
 • Elektriõnnetused – laps ei tohi läheneda voolu all olevale sõbrale, tema 
  abistamiseks tuleb helistada kohe häirekeskusesse, numbril 112 või teatada 
  täiskasvanule;
 • Elektriliinid – mitte mingil juhul ei tohi nende juures mängida. Maha kukkunud 
  elektriliinist tuleb hoida kindlasti nii kaugele kui võimalik. Kuna liin võib end 
  automaatselt taaspingestada, eemaldu kukkunud juhtmest vähemalt 20 sammu
  (8 meetri) kaugusele jalgu maapinnal lohistades neid teineteisest eemaldamata 
  või hüppa rahulikult eemale ühel jalal või kaht jalga koos hoides. Igal juhul 
  ei tohi liinist eemale kõndida või joosta, sest nii võib tekkida sammupinge.
  Mahakukkunud elektrijuhet või lahtist alajaama ust märgates tuleb
  helistada 1343.

 


 Uudis lisatud: 2014-06-11 13:36:44

SA Taheva Sanatooriumi arendusjuht osaleb tööandjate ja praktikajuhendajate II koolituspäevl Valgamaa Kutseõppekeskuses 11.06.2014.

Toimub koolitus teemal „Enese- ja ajajuhtimine“ lektor  Terje Paes, Sinu Koolituspartner OÜ ja ümarlaud - Valgamaa tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kompetentsikeskuse käivitamine.


 Uudis lisatud: 2014-06-11 13:35:48

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu kasvatusalatöötajatest lõpetasid edukalt mais 2014 Valdeko Nielson ja Heli Loorits pedagoogika täienduskoolituse 160 tundi ja Liivi Romet sotsiaaltöö täienduskoolituse160 tundi Tervise Arengu Instituudis.

Õnnitleme!


 Uudis lisatud: 2014-06-11 12:07:57

SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakonna meditsiiniõde osales Ravimiameti ja Terviseameti teabepäeval Tartus 27.05.2014.

Käsitleti teemasid:
Erihoolekandele saamise võimalused ja kord - Sotsiaalkindlustusamet
Õendusprotsessi dokumenteerimine - Terviseamet
Ohjeldavate ja piiravate meetmete kasutamine (EPSO pilootprojekti tähelepanekud) – Terviseamet
Ravimite säilitamine ja arvestus, sh narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine –  Ravimiamet
Ravimikäitlus ning institutsionaalset hooldust kasutavate inimeste põhiõigused ja – vabadused – Õiguskantsleri Kantselei.


 Uudis lisatud: 2014-06-11 11:52:27

EQUASS Eesti korraldab sel aastal kvaliteedisüsteemi rakendavatele asutustele 3 koolituspäeva, et toetada asutusi  EQUASSi süsteemi rakendamisel ning jagada teavet, kogemusi selle kohta, kuidas süsteemi oma asutustes nii rakendada, et see avaldaks teenustele ka soovitud mõju. Peamiseks läbivaks koolituste märksõnaks on kvaliteedikultuuri loomine.

Esimene koolituspäev toimus 5. juunil Tartus ja seda viib läbi pikaajalise kogemuse ja väga praktilise lähenemisega EQUASS konsultant ja audiitor Geir Moen (Norra). 

Koolitusel rääkis Geir Moen oma kogemustest audiitori ja konsultandina selles võtmes, mis oleks Eesti asutustele kasulik:

 • sh EQUASS süsteemi paindlikkus (suur asutus vs väike teenuse osutaja ja dokumenteerimise erisused nende puhul)
 • ohud süsteemi rakendamisel- rakendamine märgi pärast vs rakendamine teenuse sisu kvaliteedi tõusu eesmärgil
 • nõuanded jätkusuutliku kvaliteedisüsteemi loomisel jms

 SA Taheva Sanatooriumist osales koolituspäeval arendusjuht Valdeko Nielson. Teine samasisuline koolituspäev toimub sügisel.

 


 Uudis lisatud: 2014-06-02 10:34:18

Mõisapargi viljapuuaed alustas uut eluringi

Taheva mõisapargis sai kolmapäeval mulda 10 marjapõõsa- ning 15 õuna-, ploomi- ja pirnipuuistikut. Võrsuma hakkas uus viljapuuaed.

 

Kui fotograafiga Tsirgumäele jõudsime, olid istutustööd lõpukorral. Mulda pandi veel neli viimast marjapõõsast.

«Plaanisime istutustöödeks kolm-neli tundi, kuid kuna töökäsi oli rohkelt, saime paari tunniga hakkama,» sõnas Taheva vallavanem ja SA Taheva Sanatoorium nõukogu liige Monika Rogenbaum. Töötegijaid oli üle kahekümne, kohal oli valla- ja aiandusliidu rahvast ning sanatooriumi hoolealuseid. Aia rajamine saigi teoks Eesti Aiandusliidu, Taheva vallavalitsuse ja sanatooriumi koostöös.

Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin kaevas parajasti marjapõõsa istutamiseks auku. Tema sõnul ei olnud rahva kokkusaamisega mingit vaeva. «Täna on siin kümmekond inimest, kohal on Baltic Agro, Polli ja Seedri puukooli ning maaülikooli inimesed,» lisas ta.

Mõte mõisaparki viljapuuaed rajada olevat tulnud ühe koosistumise käigus. «Sünnipäevapidu peetakse erinevalt. Meie otsustasime 25. tegevusaastat tähistada midagi kasulikku ja jäävat tehes,» nentis tegevjuht.

Asukohavalikul aitas liitu SA Dharma, kellel pikaajaline kogemus heategevusprojektidega. Neil oli info, et Tahevas toimub ulatuslik mõisapargi taastamine ja nii otsustasidki nad, et see on õige koht, kuhu abi pakkuda.

«Nüüd olen ka mina veendunud, et see oli ainuõige koht. See park on koht, kus saab kogukond toimetada, siin saab korraldada õppepäevi või laatasid. Samas on võimalus ka viljapuuaeda laiendada,» sõnas Strastin.

Rogenbaum tundis heameelt, et aed läheb uuele eluringile. «Oleme selle mõisapargiga mitu aastat vaeva näinud ja nüüdseks on see enam-vähem korrastatud. Viljapuuaiast ei osanud küll unistadagi, esialgu isegi ei mõelnud uue aia peale. Aiandusliidu pakkumine tuli väga õigel ajal, sest äsja lõpetasime korrastustööd mõisapargis olevas viljapuuaias,» selgitas vallavanem.

Rogenbaumi sõnul aitab uus aed taastada selle endisaegse funktsiooni – kasvatada ise Taheva sanatooriumi toidulauale osa juur- ja puuviljadest. «Töötajate ja hoolealuste abiga on aeda rajatud juba tarbeaed, kuhu maha pandud sibul, porgand, salat ja kaalikas ning mida hooldavad sanatooriumi hoolealused. Kindlasti on ka neil suur rõõm oma kätega peenraid hooldada ja külvatud saaki koristada,» lisas Rogenbaum.

Vallavanema meelest on üks asi istikute ja tarvikute materiaalne väärtus, millega aiandusliit Taheva rahvast toetas, kuid olulisem on heategu ise. «Olen väga rahul. Meile õpetati täna siin ka viljapuude ja marjapõõsaste istutamise põhitõdesid, näiteks kuidas õige auk kaevata ja mida panna enne istutamist juure alla.»

Lisaks marjapõõsaste ja viljapuude istikutele toodi kohale veel püramiidtamm ja hulga ilutaimi ning aiandustarvikuid. «Tammele peame veel sobiva asupaiga valima, selle peab kusagile nähtavasse paika istutama,» arvas vallavanem.

Tsirgumäe külaelanik Lea Radsin, kes istutustöödel osales ja sanatooriumi iluaianduse eest hoolt kannab, ütles, et ilutaimed istutab ta majakese ümber, mille eelmisel aastal Eesti Punase Risti vabatahtlikud ehitasid. «Teen sinna toodud petuuniatest, pelargoonidest, käokullast ja helmikpööristest väikese lillesaarekese,» sõnas ta. Ära saavad paigutatud ka kohale toodud elupuud ja kadakapõõsad.

Edasistest tegevustest on vallavanemal kõige suurem mure lagunev mõisaaia piirdemüür. «Olen korduvalt müüri restaureerimiseks ja taastamiseks toetust taotlenud, siiani pole see õnnestunud. Ei jäta jonni ja üritan edasi,» sõnas Rogenbaum. Taheva pargi pindala on kokku 15,74 hektarit. Park on nii loodus- kui muinsuskaitse all.

Sanatooriumi perenaised pakkusid tublidele talgulistele kuuma suppi ja kodust rull­biskviiti. Külalistele tehti väike ekskursioon sanatooriumi ruumides ja mõisapargis.

 
 

Lisamaterjal:
Foto viljapuuaia istutamisest 6
Foto viljapuuaia istutamisest 5
Foto viljapuuaia istutamisest 4
Foto viljapuuaia istutamisest 3
Foto viljapuuaia istutamisest 2
Foto viljapuuaia istutamisest 1

 Uudis lisatud: 2014-06-02 10:31:26

28. mail said Taheva mõisapargi viljapuuaiaas mulda värsked istikud ning kasvama hakkab noor viljapuuaed. Eesti Aiandusliidu nõu ja jõu abiga hakkavad aias toimetama kohaliku sanatooriumi hoolealused. Aed rajati Taheva Vallavalitsuse ja SA Taheva Sanatooriumi ning Eesti Aiandusliidu koostöös. Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul rajab aiandusliit viljapuuaia oma juubelisünnipäeva tähistamiseks. «Meile on see väga meeldiv ja tähelepanu vääriv algatus. Oleme kolmepoolselt sõlminud ka ühiste kavatsuste protokolli.» Pargi korrastustöödega alustati 2012. aastal ning jätkunud on need tänaseni. 2012. ja 2013. aastal tehti ulatuslikud sanitaar- ja kujundraied ning korrastati rohualad. Töid teostas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. «Tänavu on korrastatud pargi koosseisu kuuluvat müüriga piiratud viljapuuaeda, mille käigus langetati vaatekoridorides üksikpuud, freesiti kännud, tehti hoolduslõikus vanadele viljapuudele, tasandati maapind ning lisati kasvumuld. Lisaks koristati risu ja rämps, kooriti maapinda karjakastelli läheduses ja külvati muruseeme,» kirjeldas Rogenbaum. Eelpool nimetatud töid, mis mai lõpuks valmis saama peavad, teostab Roheline Ruum OÜ ning järelevalvet teeb Raili Uustalu. Tehtu kogumaksumuseks kujunes 24 546 eurot, toetust saadi seejuures SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Vallavanema sõnul jätkuvad tööd mõisapargis väga sobivalt uue aia rajamisega, mis saab teoks juba eeloleval kolmapäeval. Eesti Aiandusliidu tegevjuhi Raimond Strastini sõnul tähistas aiandusliit veebruaris oma 25. sünnipäeva ning seoses sellega tekkinudki mõte oma tegemistest märk maha jätta. «Üldkoosoleku otsusega saigi aiandusliidu juubeliaasta üheks tegevuseks kinnitatud viljapuudest ja marjapõõsastest uue aia rajamine Tahevasse, kus pakutakse hoolekandeteenust nii eakatele kui noortele, ka orbudele,» sõnas Strastin. Koha valikul aitas aiandusliitu SA Dharma, kellel pikaajaline kogemus heategevusprojektidega. Tegevjuhi sõnul on viljapuuaia rajamine esmakordne ettevõtmine ning tema mäletamist mööda ei ole liit varem midagi taolist teinud. «Taheva võttis meie ettepaneku rõõmuga vastu,» kinnitas Strastin. Eesmärk on rajada kogukonnale viljapuuaed ja tagada ka hooldus. «Soovime pakkuda sanatooriumi asenduskodu, üldhoolduse- ja erihoolekandeteenuse klientidele mõtestatud ja jõukohaseid tegevusvõimalusi, töötamist enda tarbeks rajatavas viljapuuaias, seejuures rikastades ka toidulauda omakasvatatud saadustega,» selgitas tegevjuht. Tulevikus on aias võimalik korraldada ka aiandusalaseid õppepäevi. Aeda istutati 23 istikut, mille hulgas õuna- ja pirnipuud, luuviljalised puud ning marjapõõsad. Istikutega varustasid Seedri, Juhani, Pruuli ja Päidre puukoolid. Väetiste, kompostmulla ja mitmesuguste tarvikutega toetab ettevõtmist mitu firmat. Istustustöid tegid koos Taheva inimestega aiandusliidu liikmed. Eesti Aiandusliit toetab viljapuuaia rajamist erialase nõustamise ja konsultatsioonidega, sobivate viljapuuaia istikute sortimendi valikuga ning istikute istutamisega, lisaks väetiste ja mullaga. Liit kohustub kindlustama kolme aasta jooksul hoolduslõikuse ning vajadusel talvekahjude tõttu väljalangenud istikute vahetuse. Taheva sanatoorium ja vallavalitsus aga toetavad omalt poolt sanatooriumi kasvandike ja klientide tegevust viljapuuaias ja korraldavad aia hoolduse. 


 Uudis lisatud: 2014-05-27 13:34:45

SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu kasvatusala töötajad osalevad 28.05.2014 toimuval koolituspäeval 
"Lapse turvaline suvi = tark lapsevanem" mis toimub Valga päästekomando õppeklassis algusega kell 10.00.

 Uudis lisatud: 2014-05-27 13:25:22

Pressiinfo
24.05.2014

Suve eel räägi lapsele elektriohtudest

Kõige rohkem elektriõnnetusi toimub igal aastal suvekuudel. Seetõttu on suve algus õige hetk ka
lapsele elektriohte meelde tuletada ja õiget käitumist õpetada.
Vastavalt Tehnilise Järelevalve Ameti statistikale toimus mullu kokku 45-st elektriõnnetusest 22 ajavahemikul
juunist augustini. Ehkki põhjuseks on peamiselt elektriseadmete kasutamise hoogustumine, on suvi ka
äikeseaeg ning periood, mil lapsed lähevad maale ja liiguvad tavalisest rohkem väljas. Seega tasub kindlasti
meelde tuletada ka elektrivõrguga seotud ohte.


“Kahjuks juhtus viimane tõsisem õnnetus vähem kui kuu aega tagasi, mil alajaama katusele ronis teismeline.
Lastele tuleks maast-madalast kindlasti selgitada, et elektriohumärgiga varustatud kohtadest ja
mahakukkunud liinidest tuleb kauge kaarega mööda käia,” selgitas Elektrilevi varahalduse strateegilise
planeerimise osakonna juhataja Raivo Rebane.


Heaks võimaluseks lastele elektriohutuse nõuandeid jagada on Elektrilevi ohutushommikud, mis
toimuvad sel laupäeval ja pühapäeval kell 11:30 Tallinnas kinos “Artis” ja 8.juunil Tartus kinos
“Ekraan”.Programmis on animafilmid elektriohutusest, väikeste filmisõpradega arutleb elektriteemadel ja lahendab ülesandeid Elektrijänes. Muudest suve jooksul toimuvatest kogu pere suunatud ohutusüritustest leiad lisainfot Elektrilevi kodulehelt elektrilevi.ee/ohutus. Sealtsamast saad ka näpunäited, mida ja kuidas lastele elektriohtudest rääkida. 

Räägi lapsele elektirohtudest järgmist:
• Hoia eemale kohtadest, mis on märgistatud elektriohu märgiga
• Ära mängi elektriliinide juures
• Ära torgi elektriseadmeid, pistikupesasid ega juhtmeid
• Ära kasuta elektriseadmeid märgade kätega ega vee läheduses
• Tulekahju korral ära kustuta mingil juhul voolu all olevat elektriseadet veega
• Õues toimunud elektriõnnetuse korral ära lähene voolu all olevale kannatanule, vaid helista 112
• Maha kukkunud elektriliinist hoia nii kaugele kui võimalik
• Kukkunud juhtmest eemaldu vähemalt 20 sammu (8 meetri) kaugusele jalgu maapinnal lohistades neid
teineteisest eemaldamata või hüppa rahulikult eemale ühel jalal või kaht jalga koos hoides. Igal juhul ei tohi
liinist eemale kõndida või joosta, sest nii võib tekkida sammupinge.
• Lahtistest alajaamade või elektrikappide ustest anna teada täiskasvanule.


 Uudis lisatud: 2014-05-26 10:25:10

Mõisapargis hakkab võrsuma viljapuuaed

Järgmisel kolmapäeval saavad Taheva mõisapargis mulda värsked istikud ning kasvama hakkab noor viljapuuaed. Aiandusliidu nõu ja jõu abiga hakkavad aias toimetama kohaliku sanatooriumi hoolealused.

Aed rajatakse Taheva vallavalitsuse ja sanatooriumi ning Eesti Aiandusliidu koostöös.

Vallavanem Monika Rogenbaumi sõnul rajab aiandusliit viljapuuaia oma juubelisünnipäeva tähistamiseks. «Meile on see väga meeldiv ja tähelepanu vääriv algatus. Oleme kolmepoolselt sõlminud juba ka ühiste kavatsuste protokolli.»

Pargi korrastustöödega alustati 2012. aastal ning jätkunud on need tänaseni. 2012. ja 2013. aastal tehti ulatuslikud sanitaar- ja kujundraied ning korrastati rohualad. Töid teostas keskkonnainvesteeringute keskus.

Park korras ja uute istikute ootel

«Tänavu on korrastatud pargi koosseisu kuuluvat müüriga piiratud viljapuuaeda, mille käigus langetati vaatekoridorides üksikpuud, freesiti kännud, tehti hoolduslõikus vanadele viljapuudele, tasandati maapind ning lisati kasvumuld. Lisaks koristati risu ja rämps, kooriti maapinda karjakastelli läheduses ja külvati muruseeme,» kirjeldas Rogenbaum.

Eelpool nimetatud töid, mis mai lõpuks valmis saama peavad, teostab Roheline Ruum OÜ ning järelevalvet teeb Raili Uustalu. Tehtu kogumaksumuseks kujunes 24 546 eurot, toetust saadi seejuures keskkonnainvesteeringute keskuselt.

Vallavanema sõnul jätkuvad tööd mõisapargis väga sobivalt uue aia rajamisega, mis saab teoks juba eeloleval kolmapäeval.

Eesti Aiandusliidu tegevjuhi Raimond Strastini sõnul tähistas aiandusliit veebruaris oma 25. sünnipäeva ning seoses sellega tekkinudki mõte oma tegemistest märk maha jätta.

«Üldkoosoleku otsusega saigi aiandusliidu juubeliaasta üheks tegevuseks kinnitatud viljapuudest ja marjapõõsastest uue aia rajamine Tahevasse, kus pakutakse hoolekandeteenust nii eakatele kui noortele, ka orbudele,» sõnas Strastin.

Koha valikul aitas aiandusliitu SA Dharma, kellel pikaajaline kogemus heategevusprojektidega. Tegevjuhi sõnul on viljapuuaia rajamine esmakordne ettevõtmine ning tema mäletamist mööda ei ole liit varem midagi taolist teinud. «Taheva võttis meie ettepaneku rõõmuga vastu,» kinnitas Strastin.

Hoolealuste toidulaudki täieneb

Eesmärk on rajada kogukonnale viljapuuaed ja tagada ka hooldus. «Soovime pakkuda sanatooriumi asenduskodu, üldhoolduse- ja erihoolekandeteenuse klientidele mõtestatud ja jõukohaseid tegevusvõimalusi, töötamist enda tarbeks rajatavas viljapuuaias, seejuures rikastades ka toidulauda omakasvatatud saadustega,» selgitas tegevjuht. Tulevikus on aias võimalik korraldada ka aiandusalaseid õppepäevi.

Plaanis on istutada 25 istikut, mille hulgas õuna- ja pirnipuud, luuviljalised puud ning marjapõõsad. Istikutega varustavad Seedri, Juhani, Pruuli ja Päidre puukoolid. Väetiste, kompostmulla ja mitmesuguste tarvikutega toetab ettevõtmist mitu firmat. Istustustöid tulevad koos Taheva inimestega tegema aiandusliidu liikmed.

Eesti Aiandusliit toetab viljapuuaia rajamist erialase nõustamise ja konsultatsioonidega, sobivate viljapuuaia istikute sortimendi valikuga ning istikute istutamisega, lisaks väetiste ja mullaga. Liit kohustub kindlustama kolme aasta jooksul hoolduslõikuse ning vajadusel talvekahjude tõttu väljalangenud istikute vahetuse.

Taheva sanatoorium ja vallavalitsus aga toetavad omalt poolt sanatooriumi kasvandike ja klientide tegevust viljapuuaias ja korraldavad aia hoolduse.

 

Artikkel on ilmunud Valgamaalases  24.05.2014.


 Uudis lisatud: 2014-05-22 16:21:43

Eesti Aiandusliidu juubeliaasta üks tegevustest on 25-st viljapuust ja põõsast aia rajamine Sihtasutuses Taheva Sanatoorium

28.05.2014 algusega kell 11.00 algab Eesti Aiandusliidu juubeliaasta viljapuuaia rajamine Sihtasutuses Taheva Sanatoorium. Eesmärk on rajada kogukonnale viljapuuaed 25 viljapuust ning põõsast. Hilisemal perioodil tagatakse ka hooldus, et aed kestma jääks ning Taheva inimestele tegevust ja rõõmu pakuks. Aias on võimalik edaspidi korraldada aiandusalaseid õppepäevi kohalikule kogukonnale aianduse populariseerimiseks.

Aia rajamist ning hilisemat hooldust toetavad:

Eesti Aiandusliit

AS Baltic Agro

AS Schetelig EV

OÜ Matogard

EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus

OÜ Selteret

OÜ Hansaplant Hulgi 

Seedri Puukool

Juhani Puukool

Päidre Puukool

Pruuli Puukool OÜ

SA Dharma

OÜ Roheline Ruum

Raili Uustalu

Taheva Vallavalitsus

 


 Uudis lisatud: 2014-05-14 08:37:37

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi asenduskodu kasvandike laevareis Stockholmi toimus 28.04.2014– 30.04.2014.

Pole paremat üllatust, kui üks tore ootamatu kingitus. Käesoleva aasta alguses kingiti Valga Lastekodu Kurepesale piletid reisiks Stockholmi. Heategijateks olid kruiisilaeva Baltic Queen töötajad. Valga Lastekodu Kurepesa jagas oma kingitust meiega ja andis sellega võimaluse SA Taheva Sanatooriumi asenduskodu 14 kasvandikule koos saatjatega sõita kruiisile Rootsi Kuningriiki. Lapsi saatsid reisil SA Taheva Sanatooriumi töötajad, nõukogu ja eestkosteasutuse esindaja ja toetajafirma Aigren OÜ esindaja.

28. aprilli hommik oli täis sagimist. Tehti veel viimaseid ettevalmistusi pikale reisile asumiseks. Õigeaegselt ootas tellitud buss reisiseltskonda asenduskodu ees ning peale oma koha leidmist bussis ja dokumentide kontrolli alustasime bussireisi Tallinna. Laste jaoks tundus aeg nõnda pikk ja Tallinnasse jõudmist ei  jõutud kuidagi ära oodata. Kodust kaasa võetud võileivad ja Katariina kohviku poolt valmistatud ning kingitud pirukad ja saiakesed aitasid pikal bussisõidul tuju üleval hoida.

Sadamasse jõudsime õigel ajal ja laevale minek sujus tõrgeteta. Laevatekil tervitas meil rõõmus laevameeskond ja laste üllatus oli suur,  nähes laeva mõõtmeid ja sisustust. Majutus laeval oli neljases kajutis kaheksandal tekil.  Esimese hooga ei suutnud me kajuteid leida, aga abivalmis laevapersonal suunas meid õigesse kohta ja märksõnadeks lastele ja saatjatele jäid kajutite leidmisel – kaheksas tekk, ning sinine koridor.

Suur oli laste imestus, kui nad avastasid, et laev meenutab neile linna, kus on koos meelelahutusasutused, toitlustuskohad, poed ja mänguväljak. Avastamist ja üllatusi jätkus igal sammul. Nooremad lapsed leidsid tegevusi pikaks ajaks mängunurgas ja pallimeres ja see oli palju lõbusam kui vaadata sadamast lahkumist reelingu ääres.

Reisiseltskonnale oli tellitud kruiisi jooksul kaks hommikusööki ja kas õhtusööki buffet-lauas. Toiduvaliku suurus oli laste jaoks üllatus, sellist rikkaliku ja suurepärast maitseelamuste kogemust ei osanud nad oodata. Proovida sai kõike, alates erinevatest juustudest, lõpetades rannakarpide ja tigudega.

Pärast suurepärast maitseelamust asusime põhjalikumalt tutvuma laeval pakutavate meelelahutusprogrammidega. Kaugelt kostuvad trummipõrinad ja tantsurütmid meelitasid reisiseltskonna enda juurde. Lähemal uurimisel selgus, et kruiis oli temaatiline ja teemaks „Brasiilia Läänemerel!“. Meie seltskond kogunes vaatama esinejad ja varsti selgus, et koos temperamentsete brasiillastega sai mängida jalgpalli, laulda ja tantsida. See andis palju positiivseid emotsioone. Meelelahutusprogramm laeva kontsertlaval koos tantsu, laulu ja akrobaatikaga võttis meid kõiki enda lummusesse. Osalesime kogu reisiseltskonnaga aktiivselt brasiilia rütmides tantsuõhtul.

Meile märkamatult oli laev jõudnud avamerele. Õhtu oli suurepärane, tekil puudus läbilõikav tuul, kõrge merelaine ja soe õhtu meelitas paljusid meist laevatekile jalutama ning kaugustes mööduvaid teisi laevu jälgima.

Järgmine hommik oli päikesepaisteline, kuid tuuline. Laevast väljudes ootas meid bussiekskursioon Stockholmis. Tutvusime giidi saatel linna vaatamisväärsustega, linna ajaloo ja kaunite ehitistega. Veetsime Stockholmis meeldivalt peaaegu viis tundi. Linnast sadamasse tagasi sõitsime metrooga. Metroosõit oli põnev kogemus, kuna eelnevalt polnud suurem osa meie seltskonnast kunagi metrooga sõitnud. Giid oli meile eelnevalt rääkinud, et suurema osa sõiduajast oleme küll maa all, aga metroo sõitvat ka läbi vee. Püüdsime ära tabada hetke, millal oleme vee all, kuid see jäigi meil teadmata.

Laevale tagasi jõudes tundsime mõnusat rammestust ja pärast pisikest puhkehetke kajutites asusime uuesti nautima laevamelu. Hakkasid kõlama suurepärased brasiilia rütmid ning tants ja trall koos meeldivas õhkkonnas kestis keskööni.  Lapsed rõõmustasid tuttavate kaasaegsete hittide üle, mis kõlasid veel ka terve tagasisõidu tee Tallinnast Tsirgumäele bussis.

Laevareis oli täiuslik. Reisi õnnestumisele aitasid kaasa paljud head inimesed.

SA Taheva Sanatoorium tänab südamest oma toetajaid:  Valga Lastekodu Kurepesa, Katariina kohvik Võrust, Vahesaar OÜ, Aigren OÜ, Lions Klubi Valga, Tallink ja Silja Line töötajad, Kadi Kalvet, Karula Vallavalitsus, Valga Linnavalitsus, Sangaste Vallavalitsus, Tõlliste Vallavalitsus, Võru Linnavalitsus, Puka Vallavalitsus, Hummuli Vallavalitsus.

 


Lisamaterjal:
Stockholmi vanalinnas

 Uudis lisatud: 2014-05-08 16:01:04

SA Taheva Sanatoorium otsib hooldustöötajat. Töö sisuks on eakate inimeste hooldamine. Palume oma CV saata e-posti aadressile tahevasanatoorium@hot.ee hiljemalt 25.05.2014. Rohkem infot Janika Ploomilt telefonidel 517 8470 või 769 8723. 


 Uudis lisatud: 2014-05-07 08:49:11

Tellingumäe tornis linnuvaatluspäev 11. mail kell 7.00-11.00. Rohkem infot juuresoleval kuulutusel.


Lisamaterjal:
Linnuvaatlus Tellingumäel

 Uudis lisatud: 2014-05-07 08:46:08

Talgud Taheva mõisa veetorn-pumbamajas!


Reedel, 09.05.2014 alates 14:00 ootame kõiki häid inimesi heakorratalgutele Taheva mõisa veetorni!

Riisume, lõikame võsa ja vaatame koos vana veetorni sisemusse! 

Osalejatele kohapeal kehakinnitus ja kuum jook!
Varuda soojad riided ja võimalusel rehad-töökindad.

Lisainfo: Kalev Raudsepp, tel 5054948
Mari-Liis Paris, tel 5124252


Lisamaterjal:
Talgukutse Taheva mõisa veetorni juurde

 Uudis lisatud: 2014-04-14 12:52:44

Taheva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste ning Sihtasutuse Taheva Sanatoorium töötajad ja teised keelehuvilised läbisid 2014. aastal veebruarist kuni aprillini Hargla Maakultuurimajas 20-tunnise eesti keele koolituse. Koolitusel osales 12 inimest. Koolituse korraldamisel oli suureks abiks Valgamaa Kutseõppekeskus, kelle kaudu koolitust finantseeriti. Koolitusel osalejad on tänulikud õpetaja Annika Ojale hea õpetuse ning uute teadmiste eest - neid läheb edaspidises töös väga vaja.


 Uudis lisatud: 2014-04-14 11:35:41

Taheva mõisa pargis toimuvad heakorrastustalgud 24. aprillil algusega kell 10.00. Palume kaasa võtta reha ja töökindad. Talgulistele pakutakse kehakinnitust.

Info Aare Hiobilt telefonil 5309 0825.


 Uudis lisatud: 2014-04-01 14:36:26

Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik

Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ning kulutuli on hävitav ja ohtlik. Igal kevadel saab inimeste hooletusest alguse sadu kulupõlenguid, mis teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad inimeste vara ja tervist.

Sellel kevadel on olnud Lõuna-Eesti kuues maakonnas kokku 35 kulupõlengut. Valdavalt põles kuluhein märtsi alguses, kui ilmad muutusid soojaks ja maapinda kuivenes. Inimeste teadlikkus kulupõlengute keelust on suurenenud ja seega jääb tahtlikku kulu süütamist järjest vähemaks. Maastikupõlenguid põhjustab eelkõige inimeste hooletus – ohutusnõuetele mittevastav lõkke tegemine või maha visatud hõõguv tikk või suitsukoni. Viimastel aastatel on olnud juhtumeid, kus mootorsõidukitega ja ATV-dega heinamaal sõites on summutitorust lennanud säde süüdanud kuiva heina.

Selleks, et kulupõlenguid vältida, peavad maaomanikud sügisel oma valdustes heina ära niitma. Kulutuli võib levida loetud minutitega üle põllulagendiku ja jõuda metsatukka või hooneteni. Lõket on lubatud teha vaid nõrga tuulega – kui liiguvad peenikesed puud, puuoksad ja -lehed. Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest hõõguvad sädemed võivad tuulega lennata väga kaugele. Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist. Kasulik on ümbritsev süttimisohtlik kuiv maapind märjaks kasta ning lõkkekoht kivide või mittesüttiva pinnasega piirata. Kõik põlevad lõkked peavad olema pideva järelevalve all ning käepärast tuleb varuda esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi või pulberkustuti. Metsas tohib lõket teha vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas.

Lastele tuleb selgitada, millist kahju võib kaasa tuua nalja pärast tiku viskamine kuiva kuluheina sisse. Lapsed ise ei oska oma teo tagajärgi hinnata ning lapsevanema ülesanne on sellise tegevuse ohtlikkusest rääkida.

Astra Pintson-Käo

pressiesindaja

Lõuna päästekeskus

Päästeamet

e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee

Päringud: press.louna@rescue.ee, tel. 5326 9112

 


 Uudis lisatud: 2014-04-01 14:32:39

Pakendikonteieritesse tohib panna vaid puhtaid (vajadusel ka loputatud) pakendeid, mis tuleb konteinerisse panna kas lahtiselt või läbipaistvas kilekotis. Mustade prügikottidega pakendeid ja/või prügi konteineritesse panna ei tohi. Kui avalikes kasutuses olevatesse pakendikonteineritesse jätkub olmeprügi ja lausa aia- ja toidujäätmete panek, siis võetakse avalikud pakendikonteinerid kasutuselt ära ja inimestel tuleb ka pakendid ära anda oma olmeprügiga koos. Vaata fotosid pakendikonteinerisse ladustatust, kuid sinna mittesobivatest jäätmetest.


Lisamaterjal:
Foto pakendikonteinerisse ladustatud, kuid sinna mittesobivatest jäätmetest.
Foto pakendikonteinerisse ladustatud, kuid sinna mittesobivatest jäätmetest.

 Uudis lisatud: 2014-04-01 14:24:59

Tervise Arengu Instituut

Pressiteade 26. märts 2014

Eestis algab alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitus „Vähem on parem“ Tervise Arengu Instituut alustab alkoholi liigtarvitamise ennetamise teavitust ”Vähem on parem“, mis kutsub kõiki mõtisklema enda suhte üle alkoholiga ja vaagima, mida alkoholi tarvitamisega tegelikult võidetakse või kaotatakse. Instituudi direktor Maris Jesse sõnul kuulub Eesti enim alkoholi tarbivate riikide hulka ning alkoholi tarvitamisest tervist kahjustaval viisil on ühiskonnas saanud norm. „Täna ei küsita „miks sa jood?“, vaid „miks sa ei joo?” märkis Jesse. Alanud teavituse eesmärk on toetada uue normaalsuse kujunemist, kus sage või rohke alkoholitarvitamine ei oleks kaasaegse elustiili osa. „Viimase 20 aastaga on alkoholi sihipäraselt püütud turundada kui enesestmõistetavat osa meie pidu- ja argipäevadest. Nii ei peaks see olema, ega ole alati ka Eestis olnud. Ühineme Vabariigi Presidendi poolt 24. veebruaril tehtud üleskutsega mõelda oma valikutele,“ lausus Maris Jesse. Teavituse kanalid on televisioon, raadio, välimeedia, internet ja kinod. Teavituse keskmes on inimesed, kes jutustad oma loo, näidates, et hea elu ei pea sisaldama alkoholi, pigem vastupidi. Kampaaniaklippe saab vaadata siin. Teavitust rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond programmi ”Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014” raames.

 Lisainfo: Maris Jakobson, Tervise Arengu Instituudi avalike suhete nõunik, 5302 2737, maris.jakobson@tai.ee


 Uudis lisatud: 2014-04-01 14:21:05

Taheva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste ning Sihtasutuse Taheva Sanatoorium töötajad läbisid vahemikus jaanuar-märts 2014 40-tunnise arvutikoolituse, mis toimus Hargla Kooli arvutiklassis. Koolitusel osales 13 inimest. Koolituse korraldamisel oli suureks abiks Valgamaa Kutseõppekeskus, kelle kaudu toimus rahaline eraldis koolituskususele. Koolitusel osalejad on tänulikud õpetaja Priit Lombile hea õpetuse ning uute teadmiste eest, mida läheb edaspidises töös väga vaja.


 Uudis lisatud: 2014-03-26 15:13:07

SA Taheva Sanatooriumi 2013. aasta kokkuvõte


Lisamaterjal:
SA Taheva sanatoorium 2013

 Uudis lisatud: 2014-03-07 23:57:41

Vastlapäev Valga Muuseumis.

5. märtsil 2014 käisid asenduskodu kasvandikud vastlapäeval Valga Muuseumis. Lume puudumise tõttu suusatada ja kelgutada ei saanud ning vastlapäeva tähistamine oli erinev tavapärasest. 

Sissejuhatuseks räägiti vastlapäevast ja sellele järgnevast tuhkapäevast, kommetest ning uskumustest. Näidati vanaaegseid asju, mis olid seotud vastlapäevaga. Peale sissejuhatust said kasvandikud ise liikuda muuseumis ringi ning tutvuda eksponaatidega.

Külastati käsitöönäitust "Karula Naisseltsi 20 tegevusaastat". 

Mäniti mänge ning lauldi. Lapsed said endale meisterdada nööbist ning kondist vastlavurri. Söödi vastlakuklit ning peale rüübati teed. 

Oli tore ning õpetlik õhtupoolik.

 

Täname Lions klubi vastlapäeva korraldamise eest.

 

 


 Uudis lisatud: 2014-03-07 23:37:04

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kaheksa kasvandikku koos kasvatajaga osalesid 24.02.2014 Iseseisvuspäevale pühendatud perepäeval Valga linnas.

Viibiti mälestusüritusel Vabadussamba juures. Peale mälestusüritust suunduti Sihtasutuse Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni territooriumile. Koos külastati püsiekspositsiooni muuseumi hoones ning tutvuti tehnikaga territooriumil. Suurt elevust lastes tekitas MTÜ Valga Koerteklubi esitlus. Kaitseliidu telgi juures sai iga laps tegevust. Tutvuti Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti tehnikaga. 

Oli tore ja õpetlik päev. 

Täname Iseseisvuspäevale pühendatud perepäeva korraldajaid. 

 


 Uudis lisatud: 2014-03-06 13:44:15

SA Taheva Sanatooriumis toimub Päästeameti poolt tellitud ja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames finantseeritud haiglate ja hooldekodude töötajate tuleohutusalane koolitus 14. märtsil 2014.

Kellaaeg täpsustamisel!


 Uudis lisatud: 2014-03-04 09:28:58

Massöör Feliks Velijev pakub massaažiteenust Tsirgumäe külas Sihtasutuse Taheva Sanatoorium ruumides. Peamiselt teeb ta klassikalist massaaži, kuid olenevalt kliendi vajadusest kasutab ka lisavõtteid.

Feliksi sõnul läheneb ta igale kliendile individuaalselt ja selgitab välja just tema nõrgad kohad. Feliks on nägemispuudega isik ja tema eriti tundlikud käed aitavad lahti saada peavalust, seljavalust, õla- ja kaelavalust jne.

Üks seanss kestab 1 tundi ja 20 minutit ning selle maksumuseks on 10 eurot. Massaaži registreerumiseks palume ühendust võtta Sihtasutuse Taheva Sanatoorium telefonil 769 8723 või e-posti aadressil tahevasanatoorium@hot.ee.


 Uudis lisatud: 2014-03-04 09:27:51

Valga Linnavalitsus viis koos ümberkaudsete omavalitsustega läbi mootorkütuse ühishanke. Ühishankes osalesid ka Taheva Vallavalitsus ja Sihtasutus Taheva Sanatoorium. Valga Linnavalitsuse riigihangete komisjon tunnistas 13.02.2014 edukaks Olerex AS-i (registrikood 10136870) pakkumuse. Soodustus kütuse liitri jaemüügi hinnast pakkuja Eesti tanklaketis eurodes hakkab olema järgmine: bensiin 95 - 0,05 eurot; bensiin 98 - 0,05 eurot ja diisel 0,065 eurot.
 

 Uudis lisatud: 2014-03-04 08:59:46

Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi osakond tunnustas Sihtasutust Taheva Sanatoorium oma 95. aastapäeval tänukirjaga.

Sihtasutus Taheva Sanatoorium tänab ka omalt poolt Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi osakonda aastatepikkuse meeldiva ja konstruktiivse koostöö eest ning õnnitleb organisatsiooni väärika tähtpäeva puhul.


Lisamaterjal:
Eesti Punase Risti Valgamaa Seltsi tänukiri

 Uudis lisatud: 2014-02-11 11:24:44

SA Taheva Sanatoorium kuulub asutuste hulka, kellele Päästeamet soovib tasuta võõrandada Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti „Tuleohutuse suurendamine Eesti ööpäevaringses kasutuses olevates ravi- ja hoolekandeasutustes“ raames soetatavad päästelohistid.

Päästelohistid antakse üle 13.02.2014.a. SA Taheva Sanatooriumis. 

Toimub ka päästelohistite kasutamis väljaõpe.


 Uudis lisatud: 2013-12-23 11:51:02

SA Taheva Sanatoorium tunnistas lihtmenetlusega hankes “Küttepuude ostmine Tsirgumäe osakondadele” edukaks pakkujaks OÜ Velburg (registrikood 10602007). OÜ-ga Velburg sõlmitakse ostu-müügileping 250 tm küttepuude ostmiseks (pikkus 3 m, hind koos kohaletoomisega, lehtpuu osakaal 80%) hinnaga 6250 eurot ilma käibemaksuta, 7500 eurot koos käibemaksuga. Rohkem pakkumusi hankemenetluses ei esitatud. SA Taheva Sanatoorium soovis hankida 400 tm küttepuid ning hangib seega 150 tm küttepuid väikestes kogustes teistelt pakkujatelt.


 Uudis lisatud: 2013-12-16 14:06:23

Koolivägivald ON probleem

7. novembril rääkisid ligikaudu 100 maakonna noort Valgamaa Noortekogu 
korraldatud osaluskohvikus koolivägivalla vastu võitlemisest. 

Rahvusvahelisel lastepäeval (20.11.2013) kohtusid Valga Maavalitsuses 
Valgamaa Noortekogu liikmed, Valga Maavalitsuse spetsialistid ning Valga 
Avatud Noortekeskuse noorsootöötajad. Üheskoos otsustati osaluskohviku 
protokollis fikseeritud noorte mõtted muutmata kujul lugejateni tuua. 

Meie eesmärk on tõsta kogukonna aga eriti õpetajate, õpilaste, 
lastevanemate ja noorsootöötajate teadlikkust probleemist. Me soovime, et 
koolivägivalla teema leiaks veelgi enam käsitlemist õppe-ja kasvatustöös. 
Üksiku jõud ja võime on piiratud! Kaasame teid koolivägivalla vastu 
võitlemisse 2014. aastal.

Margus Lepik
Valga Maavanem

Loe lähemalt!

Lisamaterjal:
Koolivägivald

 Uudis lisatud: 2013-12-11 12:14:58

22. 12.2013 kell 15.00 külastab SA Taheva Sanatooriumi Kalliküla osakonna ja kell 17.00 SA Taheva Sanatooriumi Tsirgumäe osakonna kliente kirikuõpetaja Vallo Ehasalu.


 Uudis lisatud: 2013-12-11 09:19:19

SA Taheva Sanatoorium soovib osta 400 tm küttepuid pikkusega 3 m koos kohaletoomisega aadressile SA Taheva Sanatoorium, Tsirgumäe küla, Taheva vald, Valga maakond.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.12.2013 kell 12.00.

Lihthanke "Küttepuude ostmine Tsirgumäe osakondadele" hankedokument on kättesaadav SIIT.


Lisamaterjal:
Sanatooriumi küttepuude ostmise hankedokument

 Uudis lisatud: 2013-12-04 12:30:32

11. detsember 2013.a. algusega kell 14.00 toimub SA Taheva Sanatooriumi  klientidele helkurkoolitus.

Koolitust viib läbi Toivo Õnneleid OÜ RaiToi Koolitustest. 


 Uudis lisatud: 2013-11-27 15:36:06

SA Taheva Sanatooriumi erihoolekande osakonna kliendid ja asendukodu kasvandikud külastavad detsembris Mõniste muuseumi juures Päkapikumaad.

Päkapikumaa on jõuluüritus, kus mänguliselt tutvustatakse jõulukombeid.


 Uudis lisatud: 2013-11-22 13:43:05

SA Taheva Sanatooriumi hooldekodu ja erihoolekande osakondade klientide jõulupidu toimub 19.12.2013.a. kell 10.00 SA Taheva Sanatooriumi söögisaalis. 

SA Taheva Sanatooriumi hooldekodu Kalliküla osakonna klientide jõulupidu toimub 20.12.2013.a. kell 11.00 Kallikülas.

Mõlemal peol on üllatuskülalisesinejad ja jõuluvana!


 Uudis lisatud: 2013-11-21 14:43:27

10.12.2013.a. algusega kell 10.00 toimub SA Taheva Sanatooriumis Maanteeameti korraldatud koolitus. 

Teemad on:

* Enda nähtavaks tegemine liikluses;

* Ohutust liiklemisest nii jalakäija, ratturina, autojuhina kui kaasreisijana;

* Liiklusseaduse muudatustest;

* Koostöövõimalused Maanteeametiga.

Koolitusel viiakse läbi katseid (helkuri õige koht, alkoprillid), mängitakse erinevaid mänge, tehakse grupitööd ja vaadatakse õppefilme.

Koolitust viib läbi Kai Kuuspalu Maanteeametist.


 Uudis lisatud: 2013-11-21 09:12:38

Taheva Vallavalitsus tunnistas lihthanke "Taheva mõisa pargi müüriga piiratud viljapuuaia heakorrastamine" menetluseks edukaks pakkujaks Roheline Ruum OÜ (registrikood 10914563). Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta on 19 755 eurot, koos käibemaksuga 23 706 eurot. Viljapuuaia heakorrastustööde lõpptähtaeg on 31.05.2014. Töid rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


 Uudis lisatud: 2013-10-17 11:34:39

MTÜ Elioni Spordiklubi toetab SA Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandike ujumisharrastust Pühajärve puhkekeskuse ujulas. 


 Uudis lisatud: 2013-10-17 11:29:39

ASENDUSKODU SÜNNIPÄEV

20.09. 2013. aasta pidas Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu osakond oma kahekümnendat sünnipäeva. 

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu osakonna kasvandikud ja töötajad tänavad kõiki, kes osalesid sünnipäeval

 

 


Lisamaterjal:
Üldpilt

 Uudis lisatud: 2013-10-02 15:08:48

05. oktoobril sõidavad 14 Taheva asenduskodu kasvandikku Estonia teatrisse etendusele "Prints ja kerjus". Pärast etendust on neil võimalik teatris ringi uudistada või osaleda hääleseade töötoas. Üritust organiseerib MTÜ SEB Heategevusfond.

Suured tänud!


 Uudis lisatud: 2013-10-02 15:05:29

29. septembril külastas 10 Taheva asenduskodu last Võrumaal liikluslinnakut. Üritust toetas MTÜ SEB Heategevusfond.

Aitäh!


 Uudis lisatud: 2013-09-17 09:47:43

SA Taheva Sanatooriumis toiumub 24.09.2013 algusega kell 14.30 koolitus "Õige aeg õppida rahatarkust!". 


Lisamaterjal:
Õige aeg õppida rahatarkust!

 Uudis lisatud: 2013-09-16 09:24:40

SA Taheva Sanatoorium osaleb projektis "Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine". Projekti raames on läbitud kaks siseauditit ja kaks testauditit. Jäänud on projekti viimane audit, mis toimub 2013. aasta detsembris.


Lisamaterjal:
Kvaliteedipõhimõtted SA Taheva SAnatooriumis

 Uudis lisatud: 2013-09-05 16:12:31

 

ASENDUSKODU SÜNNIPÄEV

2013. aasta septembris peab Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu osakond oma kahekümnendat sünnipäeva. Aastate jooksul on selles majas olnud palju rõõmu ja pisaraid, hoolimist, lootust, usku, igatsust, meeleheidetki. Paljud lapsed on siin sirgunud noorukiteks ja mitmed neist täidavad  juba ise lapsevanema rolli. Oleme suurema osa endiste kasvandikega siiani ühenduses ja nende käekäiguga seega kursis. Suurem osa töötajad - ennekõike just kasvatajad - on asenduskodu laste kaudu päris mitmekordsed vanavanemad. Südame teeb soojaks tõsiasi, et oma imearmsaid beebisid tutvustavad värsked laspsevanemad peaaegu et alati ka asenduskodu töötajatele.

Hetkel on asenduskodu teenusel 18 kasvandikku. Aastate jooksul on asenduskodu teenusel olnud kokku 81 kasvandiku, mõned on siin elanud pikemat ja teised  lühemat aega. Kõige pikemalt on asenduskodu teenusel viibinud kasvandik 18 aastat ja 9 kuud, aga ka näiteks 17 aastat ja 9 kuud on asenduskodus elanud kaks noort. 13 last on asenduskodus elanud alla poole aasta.

Asenduskodu on juhtinud aastatel 1993–2005 Heli Rasva ja aastatel 2005– 2011 Eve Ilisson. Nende panus asenduskodu ülesehitamisel ja teenuse arendamisel on olnud väga suur. Praegu töötab sihtasutuse juhina Janika Ploom. Kasvatajaid on asenduskodus töötanud kahekümne aasta jooksul 22. 1993. aastast alates on asenduskodus tööl kolm töötajat, kes teevad meil siiani oma igapäevast tööd. Hindame oma pikaajaliste töötajate väärtuslikku kogemustepagasit kõrgelt.

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu osakonna kasvandikud ja töötajad soovivad oma osakonna 20. juubeli puhul tervitada tänada kõiki koostööpartnereid ja sõpru!

 

Janika Ploom


Lisamaterjal:
Kutse asenduskodu osakonna sünnipäevale

 Uudis lisatud: 2013-09-05 14:10:00

Sihtasutuse Taheva Sanatoorium asenduskodu kasvandikud õpivad õppeaastal 2013/2014 alljärgnevates haridusasutustes:

1. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias- 1 kasvandik

2. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia- 1 kasvandik

3. Valgamaa Kutseõppekeskus- 2 kasvandikku

4. Hargla Kool- 6 kasvandikku

5. Hargla Kooli lasteaed- 1 kasvandik

6. Urvaste Kool- 6 kasvandikku

 

Head uut õppeaastat kõigile!


 Uudis lisatud: 2013-09-05 12:56:44

KOOLITUS "ÕIGE AEG ON ÕPPIDA RAHATARKUST"

Koolitus toimub 24.09.2013 algusega kell 14.30 Sihtasutuse Taheva Sanatoorium ruumides (Tsirgumäe küla, Taheva vald, Valga maakond). Koolitusel saab osaleda kuni 12 soovijat.

Korralduse eest vastutav isik:

Janika Ploom, telefon 769 8723; 517 8470, e-post tahevasanatoorium@hot.ee


 Uudis lisatud: 2013-09-05 12:46:20

ERGONOOMIKAALANE KOOLITUS

Juunika Koolitus OÜ korraldab hooldustöötajatele ergonoomikaalase koolituse. Koolitus toimub 28.10.2013 kell 10.00- 15.00 Sihtasutuse Taheva Sanatoorium ruumides (Tsirgumäe küla, Taheva vald, Valga maakond). Koolitusel saab osaleda kuni 11 hooldustöötajat. 

Korralduse eest vastutav isik:

Janika Ploom, telefon 769 8723; 517 8470, e-post tahevasanatoorium@hot.ee


 Uudis lisatud: 2013-08-12 02:25:36

Uus koduleht on külastajatele avatud!    TAGASI

© SA Taheva Sanatoorium
    www.sats.ee