Avaleht      Kontakt      Teejuht      Sihtasutus      Teenused      Uudised      Toetajad      Galerii
SIHTASUTUS > SA > ARUANDED


SA Taheva sanatoorium aastaplaan 2017 vahehindamine
SA Taheva Sanatoorium majandusaasta aruanne 2016 aasta kohta
Audiitori otsus SA Taheva Sanatoorium 2016 majandusaasta kohta
SA Taheva Sanatoorium aastaplaani 2016 vahehindamine 31072016 seisuga
Audiitori otsus SA Taheva Sanatoorium 2014 aasta majandusaasta aruande kohta
SA Taheva Sanatoorium 2014 aastamajandusaasta aruanne
Audiitori otsus SA Taheva Sanatoorium 2015 aasta majandusaasta aruande kohta
SA Taheva Sanatoorium 2015 majandusaasta aruanne
Töörahulolu küsimustike analüüs 2013, 2014 ning 2015
SA Taheva Sanatoorium töörahuloluküsimustike kokkuvõte 2013
Klientide rahulolu küsitluse võrdlus 2013, 2014 ning 2015
SIHTASUTUSE TAHEVA SANATOORIUM 2015. AASTA TEGEVUSARUANNE
Töörahulolu küsitluste kokkuvõte 2014
SA Taheva Sanatooriumi arenguvestluste analüüs 2013 aasta kohta
Arenguvestluste kokkuvõte 2015
Arenguvestluste kokkuvõte 2014
Kliendiküsitluse kokkuvõte 2013
SA Taheva Sanatoorium klientide rahulolu küsitlus 2014
2015 aasta aastaplaani täitmine
2014 aastaplaani täitmine
Aastaplaani 2015 vahehindamine
Tegevusaruanne 2014 aasta kohta
Tegevusaruanne 2015 aasta kohta
SA Taheva Sanatooriumi 2014 aastaplaani vahehindamine juunis
SA Taheva Sanatooriumi majandusaasta aruanne 2013 aasta kohta
Sihtasutuse Taheva Sanatoorium 2013.a tegevusaruanne
Audiitori otsus 2012 majandusaasta aruande juurde
SA Taheva Sanatoorium 2012 majandusaasta aruanne
    TAGASI

© SA Taheva Sanatoorium
    www.sats.ee